ปากกา เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเขียน ปากกาจะใช้หมึกในการเขียนลงไปบนพื้นผิวเรียบๆ ส่วนมากจะเป็นกระดาษ ปากกานั้นมีหมึกหลายสีให้เลือกใช้ เช่น สีน้ำเงิน สีแดง สีดำ สีเขียว และสีอื่นๆ แต่ที่นิยมมากก็จะเป็นหมึกสีน้ำเงิน และหมึกสีแดง

ปากกา

ชนิดของปากกา แก้

ปากกานั้นมีหลายชนิด โดยเราสามารถแบ่งได้เป็น

  • ปากกาลูกลื่น เป็นปากกาที่ส่วนปลายปากกานั้นจะมีรูปร่างคล้ายกรวยที่ถูกตัดก้นออกไป ปากกาลูกลื่นมีน้ำหมึกที่มีความหนืดอยู่ในภายใน หมึกจะติดกับกระดาษโดยการกลิ้งของลูกกลิ้งกลมแข็ง ขนาดประมาณ 700 - 1200 ไมโครเมตร อาจทำจากทองเหลือง เหล็กกล้า หรือทังสเตนคาร์ไบด์[1] หมึกจะแห้งทันทีที่สัมผัสกับกระดาษ ปากกาชนิดนี้มีราคาถูกและเชื่อถือได้ ปากกาชนิดนี้จึงกลายมาเป็นเครื่องเขียนที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันแทนที่ปากกาหมึกซึม
  • ปากกาหมึกซึม เป็นปากกาที่ต้องมีการเติมน้ำหมึกอยู่ตลอดเวลา หัวปากกาหมึกซึมนั้นมีลักษณะเป็นแท่งเหล็ก 2 อันประกบกันโดยด้านหนึ่งจะถูกทำให้มนซึ่งจะเป็นด้านสำหรับการเขียน อีกด้านจะเชื่อมต่อกับท่อเล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อกับที่เก็บน้ำหมึก
  • ปากกาเน้นข้อความ
  • ปากกาหมึกเจล
  • ปากกาเคมี เป็นปากกาที่ส่วนปลายทำจากเส้นใยสังเคราะห์หรือสักหลาด
  • ปากกาก้านขนนก (อังกฤษ: quill) เป็นปากกาที่เคยใช้ในอดีต มีด้ามเป็นขนนกมีหัวเป็นเหล็ ปากกา อาจมีที่มาจากก้านขนนกหรือขนห่านที่ใช้ทำปากกาในอดีต ก้านขนนกหรือขนห่านนี้ใช้จุ่มลงในน้ำหมึกและเขียนข้อความที่ต้องการได้

อ้างอิง แก้

  1. "How does a ballpoint pen work?". Engineering. HowStuffWorks. 1998–2007. สืบค้นเมื่อ 2007-11-16.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้