เปิดเมนูหลัก

ยุวชนฮิตเลอร์ (อังกฤษ: Hitler Youth; เยอรมัน: Hitlerjugend ฮิตเลอร์ยูเกนด์, มักย่อเป็น HJ ในภาษาเยอรมัน) เป็นองค์การเยาวชนของพรรคนาซีในประเทศเยอรมนี จุดกำเนิดย้อนไปถึง ค.ศ. 1922 ในรูปองค์การก่อนหน้าซึ่งสัมพันธ์กับพรรคนาซีซึ่งมีฐานในมิวนิก (ขณะนั้น) ตั้งแต่ ค.ศ. 1933 ถึง 1945 เป็นองค์การเยาวชนอย่างเป็นทางการองค์การเดียวในประเทศเยอรมนี และเป็นองค์การกึ่งทหารบางส่วน ประกอบด้วยฮิตเลอร์ยูเกนต์สำหรับเยาวชนชายอายุ 14 ถึง 18 ปี ดอยท์เชสยุงโฟล์ค (เยาวชนเยอรมัน) สำหรับเด็กชายอายุน้อยกว่านั้น และสันนิบาตสาวเยอรมัน

ฮิตเลอร์ยูเกนต์
Hitlerjugend.svg
คำขวัญBlut und Ehre
("เลือดและเกียรติยศ")
ก่อตั้ง1933 (1922)
ยุติ1945
ประเภทองค์การเยาวชน
สถานะตามกฎหมายหมดสภาพ, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
นาซีเยอรมนี
หัวหน้าบัลดัวร์ ฟ็อน ชีรัค, อาร์ทัวร์ อัคส์มัน
องค์กรปกครอง
พรรคนาซี

เมื่อนาซีเยอรมนียอมจำนนใน ค.ศ. 1945 องค์การสิ้นสภาพโดยพฤตินัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1945 สภาควบคุมฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศให้มิชอบด้วยกฎหมายร่วมกับองค์การพรรคนาซีอื่น ภายใต้มาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ยุวชนฮิตเลอร์เป็น "องค์การขัดต่อรัฐธรรมนูญ" และห้ามกระจายหรือใช้สัญลักษณ์ขององค์การในที่สาธารณะ ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรือวิจัย