"ProfSirius" and "Orionfwd" are me !

Open book 01.svg “ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง”
— พระบรมราโชวาท
ความสามารถ
CVULogo.pngผู้ใช้นี้เป็นหน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ
และพร้อมปฏิบัติด้วยสคริปต์จัดให้
Vista-advancedsettings.pngผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้
Gnome-mime-text-html.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
Ps ผู้ใช้คนนี้ปรุงโฉมประสมภาพด้วย
อะโดบี โฟโตชอป
Ir ผู้ใช้คนนี้เล่นแร่แปรธาตุเสกภาพมีชีวิตด้วย
อะโดบี อิมเมจเรดี้

ความสนใจ
220 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ไบเบิล
500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
Access Menu
?=วิธีใช้, ??=นโยบาย, !=ใช้งาน
บทความที่ต้องพิจารณา
ต้องการเก็บกวาด (1,751)
→ ไม่เป็นสารานุกรม (376)
→ ขาดความสำคัญ (104)
→ บุคคลขาดความสำคัญ (54)
→ ข้อมูลเยอะเกิน (20)
→ มีการโต้แย้ง (0)
→ อาจเป็นงานค้นคว้าต้นฉบับ (60)
→ อาจละเมิดลิขสิทธิ์ (3)
→ บทความที่รอการตรวจลิขสิทธิ์ (9)
→ ภาพอาจละเมิดลิขสิทธิ์ (0)
→ ไม่ผ่านความเป็นกลาง (71)
→ เหมือนโฆษณา (101)
→ เหมือนอัตชีวประวัติ (8)
→ เหมือนประวัติสมัครงาน (384)
→ เหมือนแฟนคลับ (69)
→ เนื้อหาน้อยมาก (4,253)
→ เนื้อหายาวมาก (2)
→ ยังไม่ได้แปล (350)
→ ตรวจแก้ภาษา (1,944)
→ ตรวจแก้รูปแบบ (733)
→ ตรวจแก้โดยผู้เชี่ยวชาญ (228)
→ หมวดหมู่ที่ต้องการปรับปรุง (2)
→ โครง (25,372)
→ ควรรวมเข้าด้วยกัน (325)
→ ควรแยก (37)
→ ตรวจสอบความถูกต้อง (2)
→ ขาดอ้างอิง (14,198)
→ ขาดอ้างอิงเฉพาะส่วน (3,286)
→ ขาดหมวดหมู่ (28)
→ ขาดวิกิลิงก์ (3)
→ ลิงก์เสีย (13,635)
→ ถูกแจ้งลบ (1,534)
→ รุ่นเก่าของสื่อไม่เสรีที่ถูกแจ้งลบ (0)
→ บทความที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (296)
อัปเดตที่นี่
Address Book
ผู้ดูแลระบบวิกิ
ชาววิกิ
ความเห็น
Crystal Project doc.pngผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
Icon THCheckerTeam.pngผู้ใช้คนนี้ยินดีที่จะช่วยขัดเกลา
และตรวจแก้รูปแบบการใช้ภาษาไทย

โครงการอื่น
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
ผู้ใช้ตามภาษา
MY YOUTUBE
My Account 

บทความที่เขียนแก้ไข

เฉพาะที่เป็นผู้เขียนหลัก (รวมความถึงการแปล) = เป็นผู้ริเริ่มเขียน หรือเขียนเนื้อหาส่วนใหญ่
(ช) หมายถึง ยังขาดเนื้อหาที่สามารถเพิ่มเติมได้อีก ช่วยดูหน่อย

บุคคลแก้ไข

สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และยังไม่มีแผนปรับปรุงเพิ่มแก้ไข

คิดจะสร้างหรือเขียนให้สมบูรณ์แก้ไข

ชีววิทยาและการแพทย์แก้ไข

สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และยังไม่มีแผนปรับปรุงเพิ่มแก้ไข

คิดจะสร้างหรือเขียนให้สมบูรณ์แก้ไข

เคมีแก้ไข

สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และยังไม่มีแผนปรับปรุงเพิ่มแก้ไข

คิดจะสร้างหรือเขียนให้สมบูรณ์แก้ไข

สิ่งประดิษฐ์แก้ไข

สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และยังไม่มีแผนปรับปรุงเพิ่มแก้ไข

คิดจะสร้างหรือเขียนให้สมบูรณ์แก้ไข

  • ยานมาริเนอร์ 4 (ยานอวกาศแรกที่ไปถึง (บินผ่าน) ดาวอังคาร และถ่ายภาพพื้นผิวดาวเคราะห์ภาพแรก)
  • (ช) บารอมิเตอร์ (เครื่องวัดความดันอากาศ)
  • ฯลฯ