"ProfSirius" and "Orionfwd" are me !

Open book 01.svg “ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง”
— พระบรมราโชวาท
ความสามารถ
CVULogo.png ผู้ใช้นี้เป็นหน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ
และพร้อมปฏิบัติด้วยสคริปต์จัดให้
Vista-advancedsettings.pngผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้
Gnome-mime-text-html.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
Ps ผู้ใช้คนนี้ปรุงโฉมประสมภาพด้วย
อะโดบี โฟโตชอป
Ir ผู้ใช้คนนี้เล่นแร่แปรธาตุเสกภาพมีชีวิตด้วย
อะโดบี อิมเมจเรดี้

ความสนใจ
220 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ไบเบิล
500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
Access Menu
?=วิธีใช้, ??=นโยบาย, !=ใช้งาน
บทความที่ต้องพิจารณา
ต้องการเก็บกวาด (1,692)
→ ไม่เป็นสารานุกรม (358)
→ ขาดความสำคัญ (191)
→ บุคคลขาดความสำคัญ (82)
→ ข้อมูลเยอะเกิน (18)
→ มีการโต้แย้ง (3)
→ อาจเป็นงานค้นคว้าต้นฉบับ (51)
→ อาจละเมิดลิขสิทธิ์ (6)
→ บทความที่รอการตรวจลิขสิทธิ์ (17)
→ ภาพอาจละเมิดลิขสิทธิ์ (0)
→ ไม่ผ่านความเป็นกลาง (58)
→ เหมือนโฆษณา (110)
→ เหมือนอัตชีวประวัติ (10)
→ เหมือนประวัติสมัครงาน (387)
→ เหมือนแฟนคลับ (73)
→ เนื้อหาน้อยมาก (4,368)
→ เนื้อหายาวมาก (2)
→ ยังไม่ได้แปล (215)
→ ตรวจแก้ภาษา (1,841)
→ ตรวจแก้รูปแบบ (685)
→ ตรวจแก้โดยผู้เชี่ยวชาญ (231)
→ หมวดหมู่ที่ต้องการปรับปรุง (2)
→ โครง (22,271)
→ ควรรวมเข้าด้วยกัน (347)
→ ควรแยก (32)
→ ตรวจสอบความถูกต้อง (2)
→ ขาดอ้างอิง (15,069)
→ ขาดอ้างอิงเฉพาะส่วน (3,075)
→ ขาดหมวดหมู่ (7)
→ ขาดวิกิลิงก์ (5)
→ ลิงก์เสีย (1,335)
→ ถูกแจ้งลบ (89)
→ รุ่นเก่าของสื่อไม่เสรีที่ถูกแจ้งลบ (0)
→ บทความที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (310)
อัปเดตที่นี่
Address Book
ผู้ดูแลระบบวิกิ
ชาววิกิ
ความเห็น
Crystal Project doc.pngผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า ๑ บทความ
ควรมีอย่างน้อย ๑ รูป
Icon THCheckerTeam.png ผู้ใช้คนนี้ยินดีที่จะช่วยขัดเกลา
และตรวจแก้รูปแบบการใช้ภาษาไทย

โครงการอื่น
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
ผู้ใช้ตามภาษา
MY YOUTUBE
My Account 

บทความที่เขียนแก้ไข

เฉพาะที่เป็นผู้เขียนหลัก (รวมความถึงการแปล) = เป็นผู้ริเริ่มเขียน หรือเขียนเนื้อหาส่วนใหญ่
(ช) หมายถึง ยังขาดเนื้อหาที่สามารถเพิ่มเติมได้อีก ช่วยดูหน่อย

บุคคลแก้ไข

สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และยังไม่มีแผนปรับปรุงเพิ่มแก้ไข

คิดจะสร้างหรือเขียนให้สมบูรณ์แก้ไข

ชีววิทยาและการแพทย์แก้ไข

สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และยังไม่มีแผนปรับปรุงเพิ่มแก้ไข

คิดจะสร้างหรือเขียนให้สมบูรณ์แก้ไข

เคมีแก้ไข

สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และยังไม่มีแผนปรับปรุงเพิ่มแก้ไข

คิดจะสร้างหรือเขียนให้สมบูรณ์แก้ไข

สิ่งประดิษฐ์แก้ไข

สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และยังไม่มีแผนปรับปรุงเพิ่มแก้ไข

คิดจะสร้างหรือเขียนให้สมบูรณ์แก้ไข

  • ยานมาริเนอร์ 4 (ยานอวกาศแรกที่ไปถึง (บินผ่าน) ดาวอังคาร และถ่ายภาพพื้นผิวดาวเคราะห์ภาพแรก)
  • (ช) บารอมิเตอร์ (เครื่องวัดความดันอากาศ)
  • ฯลฯ