หมวดหมู่:บทความที่มีข้อมูลปลีกย่อยมากเกินไป

บทความที่ต้องพิจารณา
ต้องการเก็บกวาด (1,755)
→ ไม่เป็นสารานุกรม (362)
→ ขาดความสำคัญ (642)
→ บุคคลขาดความสำคัญ (40)
→ ข้อมูลเยอะเกิน (19)
→ มีการโต้แย้ง (0)
→ อาจเป็นงานค้นคว้าต้นฉบับ (64)
→ อาจละเมิดลิขสิทธิ์ (4)
→ บทความที่รอการตรวจลิขสิทธิ์ (5)
→ ภาพอาจละเมิดลิขสิทธิ์ (10)
→ ไม่ผ่านความเป็นกลาง (69)
→ เหมือนโฆษณา (101)
→ เหมือนอัตชีวประวัติ (9)
→ เหมือนประวัติสมัครงาน (363)
→ เหมือนแฟนคลับ (76)
→ เนื้อหาน้อยมาก (4,058)
→ เนื้อหายาวมาก (2)
→ ยังไม่ได้แปล (390)
→ ตรวจแก้ภาษา (1,999)
→ ตรวจแก้รูปแบบ (714)
→ ตรวจแก้โดยผู้เชี่ยวชาญ (230)
→ หมวดหมู่ที่ต้องการปรับปรุง (2)
→ โครง (26,017)
→ ควรรวมเข้าด้วยกัน (329)
→ ควรแยก (41)
→ ตรวจสอบความถูกต้อง (4)
→ ขาดอ้างอิง (13,773)
→ ขาดอ้างอิงเฉพาะส่วน (3,502)
→ ขาดหมวดหมู่ (17)
→ ขาดวิกิลิงก์ (5)
→ ลิงก์เสีย (15,764)
→ ถูกแจ้งลบ (105)
→ รุ่นเก่าของสื่อไม่เสรีที่ถูกแจ้งลบ (0)
→ บทความที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (265)
อัปเดตที่นี่

หมวดหมู่นี้มีไว้ระบุบทความที่มีรายละเอียดมากเกินไป และต้องการตัดทอนเนื้อหาให้เหลือแต่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 19 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 19 หมวดหมู่