วิธีใช้:การอัปโหลดภาพ

การอัปโหลดภาพเข้าสู่วิกิพีเดียภาษาไทยอย่างถูกต้องนั้นต้องมีลักษณะต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบสถานภาพลิขสิทธิ์ของการอัปโหลดว่าเหมาะสมกับสารานุกรมเนื้อหาเสรี และ
  2. มีการระบุแหล่งที่มาและสถานกภาพลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน

ภาพจำนวนมากถูกลบออกจากวิกิพีเดียภาษาไทยในเวลาไม่นานเพราะสารนิเทศลิขสิทธิ์ไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบทั้งสองข้อข้างต้นเพื่อให้ประหยัดเวลาตัวคุณเองและผู้อื่น และประกันว่าภาพที่คุณอัปโหลดจะคงอยู่ในฐานข้อมูลของวิกิพีเดีย

สถานภาพลิขสิทธิ์ที่อนุญาต ได้แก่

  1. สาธารณสมบัติ (ลิขสิทธิ์หมดอายุหรือไม่มีลิขสิทธิ์ตั้งแต่ต้น)
  2. สัญญาอนุญาตที่ระบุใน หน้าทรัพยากรวิกิพีเดียนี้
  3. อ้างได้อย่างถูกต้องว่าเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเนื้อหาไม่เสรีของวิกิพีเดีย

หากคุณอัปโหลดไฟล์โดยระบุ "การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ" ให้แน่ใจว่าอาศัยอำนาจกฎหมายลิขสิทธิ์ที่สามารถ (มักเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐ) หากมีคำถามเกี่ยวกับสถานภาพ คุณมีโอกาสต้องแก้ต่างการกระทำของคุณที่ใช้ภาพในวิกิพีเดียโดยไม่ชักช้า ภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่วิกิพีเดียกำหนดจะถูกลบโดยเร็ว กรุณาอย่าถือว่าการลบภาพเป็นเรื่องส่วนบุคคล วิกิพีเดียมีผู้ชมหลากหลายและจะต้องเป็นตัวอย่างในการจัดการกับภาพที่มีลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ใช้สามัญสำนึกว่าภาพเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นอาจถูกมองว่าได้ล่วงละเมิดผู้ที่อยู่ในภาพหรือผู้อื่นหรือไม่

ก่อนอัปโหลดภาพเข้าสู่วิกิพีเดีย ให้แน่ใจเสียก่อนว่าคุณอ่านและปฏิบัติตามนโยบายการใช้ภาพ ภาพส่วนใหญ่ที่คุณเห็นบนอินเทอร์เน็ตล้วนมีลิขสิทธิ์ และไม่เหมาะสมสำหรับอัปโหลดเข้าสู่วิกิพีเดียภาษาไทย หากคุณไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์ภาพนั้นเอง หรือไม่เต็มใจพิสูจน์สถานภาพลิขสิทธิ์ของไฟล์เสียก่อน จงอย่าอัปโหลด และภาพที่ระบุว่าอนุญาตให้ใช้เฉพาะไม่เกี่ยวกับเชิงพาณิชย์เท่านั้นก็ถือว่าไม่ผ่านด้วย

ดูเพิ่ม