วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด

ยินดีต้อนรับสู่ ไฟล์สำหรับอัปโหลด ผู้ใช้สามารถขอเพิ่มไฟล์ใหม่ที่เป็นเนื้อหาไม่เสรีมายังวิกิพีเดียด้วยความช่วยเหลือจากผู้อัปโหลดหรือผู้ดูแลระบบ

ไฟล์สำหรับอัปโหลด
ก่อนจะขออัปโหลดไฟล์
ขั้นตอน
 • กดปุ่ม "เพิ่มคำขอใหม่" ด้านล่างและกรอกข้อมูลในแบบ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขออัปโหลดไฟล์ของคุณ
 • ผู้ดูแลระบบหรือผู้อัปโหลดจะตรวจสอบคำขอของคุณและตัดสินว่าจะอัปโหลดหรือไม่ ในขั้นนี้ขอให้มีความอดทนเพราะอาสาสมัครมีจำนวนจำกัด และอาจมีการติดต่อคุณเพิ่มเติมหากต้องการให้เพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดในคำขอ
For non-Thai users
 • This is Files for upload — the process of uploading non-free media files to Thai Wikipedia with the assistance of Administrators or Uploaders. Click "เพิ่มคำขอใหม่" (File a new request) to begin. If you need help with translation, please contact Local embassy.

เพิ่มคำขอใหม่


สำหรับผู้อัปโหลดและผู้ดูแลระบบ
 • ตรวจสอบคำขออัปโหลดไฟล์ตามเงื่อนไขเนื้อหาไม่เสรี คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อไฟล์ที่คุณอัปโหลด
 • แบบคำขอไม่ได้อัปโหลดไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดที่อยู่ไฟล์จากแหล่งที่มาที่ผู้ยื่นคำขอให้และเลือกป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของไฟล์ให้ถูกต้อง แต่คุณไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดในกล่องข้อมูลเองเพราะจะนำเข้าจากแบบคำขอในหน้านี้โดยอัตโนมัติ
 • กล่องข้อมูลหลักของแบบคำขอคือ {{Non-free use rationale}} และ {{Non-free use rationale 2}} สามารถเปลี่ยนกล่องข้อมูลอื่นได้ถ้าจำเป็น
 • เปลี่ยน {{สถานะ}} จาก "รอการอนุมัติ" เป็น "อนุมัติ/ไม่อนุมัติ" เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขออัปโหลดพร้อมลงชื่อปิดท้ายคำขอ
 • คุณควรแทรกไฟล์ในบทความที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับการลบสื่อไม่เสรีที่ไม่ได้ใช้ของเงื่อนไขสำหรับการลบทันที
 • สำหรับหน้ากรุการอภิปรายในอดีต กรุณาดูที่รายชื่อคำขอที่ผ่านการพิจารณาแล้ว

หากคุณต้องการดำเนินการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โปรดดูด้านล่าง

คำขอโดย Hopefully999 แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ใบปิดประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ไทยเรื่อง สาธุ
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: Netflix
 • แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/movie/166883/
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://zh.m.wikipedia.org/wiki/File:The_Believers.jpg#mw-jump-to-license
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: The Believers.jpg
 • ประเภทของไฟล์: โปสเตอร์ละครโทรทัศน์
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: สาธุ (ละครโทรทัศน์)
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมดใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย
 • ความละเอียดต่ำ: ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อสิ่งที่กล่าวถึงโปสเตอร์เองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่เพราะเนื่องด้วยภาพนี้เป็นโปสเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Hopefully999 (คุย) 00:45, 6 เมษายน 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คำขอโดย Bowjhhjajt แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ปกเพลง Ocean Eyes ของบิลลี่ ไอลิช
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: อินเตอร์สโคปเรเคิดส์
 • แหล่งที่มา: https://m.soundcloud.com/billieeilish/ocean-eyes
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Billie_Eilish_-_Ocean_Eyes.png#
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: ไฟล์:Billie Eilish - Ocean Eyes.png
 • ประเภทของไฟล์: ปกเพลง
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: โอเชี่ยนอายส์ (เพลงบิลลี่ ไอลิช)
 • ส่วนที่ใช้: ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย
 • ความละเอียดต่ำ: ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อผลงานที่กล่าวถึงภาพปกเองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือผลงานได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลหลักที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: เนื่องด้วยภาพนี้เป็นภาพปกอัลบั้มอันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Bowjhhjajt (คุย) 01:08, 6 เมษายน 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คำขอโดย Bowjhhjajt แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง Jennifer's Body
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ทเวนตีท์เซนจูรีสตูดิโอส์
 • แหล่งที่มา: https://cartelesmix.es/cartelesdecine/?p=9611
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Jennifers_body_ver2.jpg#mw-jump-to-license
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: ไฟล์:Jennifers body poster.jpg
 • ประเภทของไฟล์: โปสเตอร์หนัง
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: เจนนิเฟอร์'ส บอดี้ สวย ร้อน กัด สยอง
 • ส่วนที่ใช้: ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย
 • ความละเอียดต่ำ: ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อสิ่งที่กล่าวถึงโปสเตอร์เองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: เนื่องด้วยภาพนี้เป็นโปสเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์: การใช้โปสเตอร์ในบทความสอดคล้องกับนโยบายของวิกิพีเดียว่าด้วยเนื้อหาไม่เสรีและการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบตามที่ได้กล่าวไว้ด้านบน
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Bowjhhjajt (คุย) 01:27, 6 เมษายน 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คำขอโดย Bowjhhjajt แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ปกเพลง Bad idea right? ของ โอลิเวีย โรดริโก
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: เกฟเฟนเรเคิดส์
 • แหล่งที่มา: https://twitter.com/oliviarodrigo/status/1688581265023463424?t=DVzRgtMfzKiBbXVfjaW2Ug&s=19
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Bad_Idea_Right%3F.png#mw-jump-to-license
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: ไฟล์:Bad Idea Right?.png
 • ประเภทของไฟล์: ปกเพลง
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: แบดไอเดียไรต์? (เพลงโอลิเวีย โรดริโก)
 • ส่วนที่ใช้: ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย
 • ความละเอียดต่ำ: ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อผลงานที่กล่าวถึงภาพปกเองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือผลงานได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลหลักที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: เนื่องด้วยภาพนี้เป็นภาพปกอัลบั้มอันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Bowjhhjajt (คุย) 17:36, 7 เมษายน 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คำขอโดย Wutkh แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ณรงค์ วงศ์วรรณ ในเครื่องแบบเต็มยศ (รองนายกรัฐมนตรี)
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ณรงค์ วงศ์วรรณ และทายาท
 • แหล่งที่มา: [1]
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: [2]
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: ณรงค์ วงศ์วรรณ.jpg
 • ประเภทของไฟล์: ภาพบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: ณรงค์ วงศ์วรรณ
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมดหรือบางส่วน (เฉพาะส่วนที่สามารถระบุว่าเป็นผู้ใด)
 • ความละเอียดต่ำ: ใช่
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: ภาพระบุบุคคล
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่มี เนื่องจากบุคคลในภาพเสียชีวิตแล้ว และไม่มีไฟล์ภาพเสรีอื่นทดแทน จึงจำเป็นต้องใช้ภาพชอบธรรม
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Wutkh (คุย) 08:34, 9 เมษายน 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คำขอโดย Pnpmatt แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: โคลนกัปตันเร็กซ์
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ลูคัสฟิล์มแอนิเมชัน
 • แหล่งที่มา: สิ่งพิมพ์ต้นฉบับ: "Plan of Dissent", สตาร์ วอร์ส: เดอะ โคลน วอร์ส, ซีซัน 4, ตอนที่ 9, ออกอากาศทาง การ์ตูนเน็ตเวิร์ค

แหล่งที่มาโดยตรง: บลูเรย์ ของ สตาร์ วอร์ส: เดอะ โคลน วอร์ส ซีซัน 4

 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://en.wikipedia.org/wiki/Captain_Rex#/media/File:CloneCaptainRex.png
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: CloneCaptainRex.png
 • ประเภทของไฟล์: ส่วนครอบตัดของภาพจับหน้าจอ
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: กัปตันเร็กซ์
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมด
 • ความละเอียดต่ำ: รูปภาพจะถูกใช้ในบทความเกี่ยวกับตัวละครที่ปรากฎเท่านั้น และจะเป็นรูปภาพเดียวที่ใช้ระบุตัวตนของตัวละครได้ รูปภาพนี้เป็นส่วนครอบตัดบางส่วนของภาพจับหน้าจอขนาดใหญ่ และมีความละเอียดน้อยกว่าต้นฉบับมาก
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: เพื่อใช้เป็นวิธีหลักในการระบุตัวตนของตัวละครในบทความเกี่ยวกับพวกเขาด้วยสายตา
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่มี
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์: รูปภาพมีความละเอียดน้อยเกินไปที่จะมีโอกาสเชิงพาณิชย์
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น: รูปภาพได้รับการปรับสีเล็กน้อยจากต้นฉบับเพื่อลบโทนสีน้ำเงินเล็กน้อย เพื่อให้แสดงสีที่ปรากฏในการออกแบบตัวละครและรูปลักษณ์โดยทั่วไปได้แม่นยำยิ่งขึ้น
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Pnpmatt (คุย) 02:24, 13 เมษายน 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คำขอโดย Pnpmatt แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

คำขอโดย Pnpmatt แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

คำขอโดย Bowjhhjajt แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ปกเพลง obsessed ของ โอลิเวีย โรดริโก
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: เกฟเฟนเรเคิดส์
 • แหล่งที่มา: https://www.instagram.com/p/C4zWXDnth43/?igsh=eWN3Y2lkY2Z6bGQz
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Olivia_Rodrigo_%E2%80%94_Obsessed.jpeg#mw-jump-to-license
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: ไฟล์:Obsessed - Olivia Rodrigo.jpeg
 • ประเภทของไฟล์: ปกเพลง
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: อับเซสท์ (เพลงโอลิเวีย โรดริโก)
 • ส่วนที่ใช้: ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย
 • ความละเอียดต่ำ: ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อผลงานที่กล่าวถึงภาพปกเองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือผลงานได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลหลักที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: เนื่องด้วยภาพนี้เป็นภาพปกอัลบั้มอันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Bowjhhjajt (คุย) 14:44, 13 เมษายน 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คำขอโดย Pnpmatt แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: โยดาใน จักรวรรดิเอมไพร์โต้กลับ
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ลูคัสฟิล์ม
 • แหล่งที่มา: http://starwars.wikia.com/wiki/Yoda
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Yoda_Empire_Strikes_Back.png
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: Yoda_Empire_Strikes_Back.png
 • ประเภทของไฟล์: ภาพตัวละคร
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: โยดา
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมด
 • ความละเอียดต่ำ: รูปภาพมีความละเอียดต่ำ
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: เพื่อให้เห็นภาพตัวละครโยดาในบทความเกี่ยวกับเขา
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่มี
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Pnpmatt (คุย) 15:22, 13 เมษายน 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คำขอโดย PP2014 แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ตราสัญลักษณ์ของสโมสรวอลเลย์บอลโอเคไฟแนนเชียลกรุปอกแมน
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: อันซันโอเคไฟแนนเชียลกรุปอกแมน
 • แหล่งที่มา: https://kovo.co.kr/okman/club/ci
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ansan_OK_Financial_Group_Okman.svg
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: Ansan OK Financial Group Okman.png
 • ประเภทของไฟล์: โลโก้
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: อันซันโอเคไฟแนนเชียลกรุปอกแมน
 • ส่วนที่ใช้: ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากภาพอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงไม่สามารถให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนได้
 • ความละเอียดต่ำ: ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายประกอบข้อมูลกล่องข้อมูลส่วนนำที่กล่าวถึงภาพตราสัญลักษณ์เองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือรายการได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยเพียงคำพูด การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้ทรงลิขสิทธิ์ดังกล่าว
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: เนื่องด้วยภาพนี้เป็นตราสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  PP2014 (คุย) 20:18, 13 เมษายน 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คำขอโดย PP2014 แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ตราสัญลักษณ์ของสโมสรวอลเลย์บอลซูว็อนฮุนไดเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชันฮิลล์สเตท
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ซูว็อนฮุนไดเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชันฮิลล์สเตท
 • แหล่งที่มา: https://kovo.co.kr/hillstate/club/ci
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hyundai_Engineering_%26_Construction_Hillstate.png
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: Suwon Hyundai E&C Hillstate Logo.png
 • ประเภทของไฟล์: โลโก้
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: ซูว็อนฮุนไดเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชันฮิลล์สเตท
 • ส่วนที่ใช้: ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากภาพอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงไม่สามารถให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนได้
 • ความละเอียดต่ำ: ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้

วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายประกอบข้อมูลกล่องข้อมูลส่วนนำที่กล่าวถึงภาพตราสัญลักษณ์เองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือรายการได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยเพียงคำพูด การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้ทรงลิขสิทธิ์ดังกล่าว

 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: เนื่องด้วยภาพนี้เป็นตราสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: เนื่องด้วยภาพนี้เป็นตราสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  PP2014 (คุย) 12:46, 14 เมษายน 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คำขอโดย Gøød198 แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:     รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง อวตาร (Avatar, 2009) ลิขสิทธิ์ของภาพเป็นของทเวนตีท์เซนจูรีสตูดิโอส์ หรืออาจเป็นของไลต์สตอร์มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ หรือเป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ทเวนตีท์เซนจูรีสตูดิโอส์, ไลต์สตอร์มเอ็นเตอร์เทนเมนต์, ผู้ออกแบบผลงาน
 • แหล่งที่มา: http://www.impawards.com/2009/avatar.html
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Avatar_(2009_film)_poster.jpg
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: ไฟล์:Avatar (2009) poster.jpg
 • ประเภทของไฟล์: โปสเตอร์ภาพยนตร์
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: อวตาร (ภาพยนตร์)
 • ส่วนที่ใช้: ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย
 • ความละเอียดต่ำ: ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อสิ่งที่กล่าวถึงโปสเตอร์เองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: เนื่องด้วยภาพนี้เป็นโปสเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์: การใช้โปสเตอร์ในบทความสอดคล้องกับนโยบายของวิกิพีเดียว่าด้วยเนื้อหาไม่เสรีและการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบตามที่ได้กล่าวไว้ด้านบน
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Gøød198 (คุย) 07.57, 2 เมษายน 2567 (+07)

คำขอโดย Pnpmatt แก้

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี