วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด

ยินดีต้อนรับสู่ ไฟล์สำหรับอัปโหลด ผู้ใช้สามารถขอเพิ่มไฟล์ใหม่ที่เป็นเนื้อหาไม่เสรีมายังวิกิพีเดียด้วยความช่วยเหลือจากผู้อัปโหลดหรือผู้ดูแลระบบ

ไฟล์สำหรับอัปโหลด
Nichalp upload script icon.svg
ก่อนจะขออัปโหลดไฟล์
 • ถ้าคุณต้องการอัปโหลดไฟล์เสรี โปรดอัปโหลดที่วิกิมีเดียคอมมอนส์ (คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เดียวกันกับวิกิพีเดีย) หากคุณพบปัญหาจากการอัปโหลดโปรดแจ้งที่แผนกช่วยเหลือของคอมมอนส์
 • ถ้าคุณต้องการอัปโหลดไฟล์ไม่เสรีอันเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาไม่เสรี สามารถยื่นคำขอโดยกดปุ่ม "เพิ่มคำขอใหม่" ด้านล่าง
ขั้นตอน
 • กดปุ่ม "เพิ่มคำขอใหม่" ด้านล่างและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขออัปโหลดไฟล์ของคุณ
 • ผู้ดูแลระบบหรือผู้อัปโหลดจะตรวจสอบคำขอของคุณและตัดสินว่าจะอัปโหลดหรือไม่
For non-Thai users
 • This is Files for upload for add new non-free media files to Thai Wikipedia with the assistance of Administrators or Uploaders. You can click "เพิ่มคำขอใหม่" (Make a new request) for request to upload. If you need help for translation, please use Local embassy.

เพิ่มคำขอใหม่


สำหรับผู้อัปโหลดและผู้ดูแลระบบ
 • ตรวจสอบคำขออัปโหลดไฟล์ตามเงื่อนไขเนื้อหาไม่เสรี คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อไฟล์ที่คุณอัปโหลด
 • แบบคำขอไม่ได้อัปโหลดไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดที่อยู่ไฟล์จากแหล่งที่มาที่ผู้ยื่นคำขอให้และเลือกป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของไฟล์ให้ถูกต้อง แต่คุณไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดในกล่องข้อมูลเองเพราะจะนำเข้าจากแบบคำขอในหน้านี้โดยอัตโนมัติ
 • กล่องข้อมูลหลักของแบบคำขอคือ {{Non-free use rationale}} และ {{Non-free use rationale 2}} สามารถเปลี่ยนกล่องข้อมูลอื่นได้ถ้าจำเป็น
 • เปลี่ยน {{สถานะ}} จาก "รอการอนุมัติ" เป็น "อนุมัติ/ไม่อนุมัติ" เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขออัปโหลดพร้อมลงชื่อปิดท้ายคำขอ
 • คุณควรแทรกไฟล์ในบทความที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับการลบสื่อไม่เสรีที่ไม่ได้ใช้ของเงื่อนไขสำหรับการลบทันที
 • สำหรับหน้ากรุการอภิปรายในอดีต กรุณาดูที่รายชื่อคำขอที่ผ่านการพิจารณาแล้ว

หากคุณต้องการดำเนินการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โปรดดูด้านล่าง


คำขอโดย Ginpeuktidfunแก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:    รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: นี่เป็นตราสัญลักษณ์ ใช้สำหรับบทความ ซีเกมส์ 2023 รายละเอียดอื่น ๆ คือเป็น สัญลักษณ์ของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2023
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์:
 • แหล่งที่มา: Cambodian SEA Games Organizing Committee (CAMSOC)
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: en:File:2023 SEA Games.png
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: 2023 SEA Games.png
 • ประเภทของไฟล์: โลโก้
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: ซีเกมส์ 2023
 • ส่วนที่ใช้: ใช้ส่วนทั้งหมดของตราสัญลักษณ์ต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย
 • ความละเอียดต่ำ: ตราสัญลักษณ์นี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับในเชิงพาณิชย์ได้
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: ภาพวางอยู่ในกล่องข้อมูลที่ต้นบทความเพื่อบรรยายเกี่ยวกับซีเกมส์ 2023 ซึ่งเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจ ตราสัญลักษณ์ช่วยผู้ใช้ให้สามารถระบุองค์กรอย่างมั่นใจได้ว่าเป็นชิ้นงานที่แสดงเนื้อหาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์กร และสื่อภาพพจน์ขององค์กรตามจุดประสงค์โดยที่ไม่สามารถสื่อได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: เนื่องด้วยภาพนี้เป็นภาพตราสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Ginpeuktidfun (คุย) 13:40, 10 มกราคม 2565 (+07)

คำขอโดย ILikelargeFriesแก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:    รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ตราของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • แหล่งที่มา: https://mwit.ac.th/
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://mwit.ac.th/images/mwit-logo.png
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: Logo_of_Mahidol_Wittayanusorn_School.png
 • ประเภทของไฟล์: โลโก้/ตราสัญลักษณ์
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมด
 • ความละเอียดต่ำ: ใช่
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: ใช้สื่อถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในรูปแบบที่ไม่สามารถทำได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง และเพื่อให้ผู้อ่านสามารถระบุถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้อย่างชัดเจน
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่มี
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  ILikelargeFries (คุย) 21:03, 11 มกราคม 2565 (+07)

คำขอโดย PhakkaponPแก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:    รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: โปสเตอร์ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นหมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ฤดูกาลที่ 7
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ทีวีอาซาฮิคอร์เปอร์เรชัน
 • แหล่งที่มา: https://www.tv-asahi.co.jp/doctor-x/news/0018/
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://drive.google.com/file/d/1MzDTgaXTnFhMW8CHotQMlhd7i4mBaATm/view?usp=sharing
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: DoctorX7_poster.png
 • ประเภทของไฟล์: โปสเตอร์
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมด
 • ความละเอียดต่ำ: ใช่
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อผลงานที่กล่าวถึงซีรีส์โทรทัศน์เองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือผลงานได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่มี
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  PhakkaponP (คุย) 10:45, 19 มกราคม 2565 (+07)

คำขอโดย Magnamonkunแก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:    รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ภาพหน้าจอเดสก์ทอปและเมนู "เริ่มต้น" ของวินโดวส์ 11 รุ่น 21H2 (October 2021 Update)
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ไมโครซอฟท์
 • แหล่งที่มา: ภาพจับหน้าจอในทันทีภายหลังจากการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์และถูกอัพเดทเป็นรุ่นล่าสุด ณ วันที่ 19 มกราคม 2565
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://www.icloud.com/iclouddrive/078MXPAbnnpOBTfKmJ3v791XA#Windows-11-TH-Desktop
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: Windows 11 Home Version 21H2 Desktop.png
 • ประเภทของไฟล์: ภาพจับหน้าจอ
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: วินโดวส์ 11
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมด
 • ความละเอียดต่ำ: ใช่ ภาพนี้ถูกลดความละเอียดลงถึงความละเอียดที่ควรจะเป็นแล้ว
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: ภาพแสดงหน้าจอเดสก์ทอปของวินโดวส์ 11 จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพพื้นฐานของระบบปฏิบัติการในส่วนติดต่อผู้ใช้ และอาจช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทความได้ง่ายขึ้น
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่มี เนื่องจากภาพจับหน้าจอของวินโดวส์ 10 เป็นลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ จึงมิอาจหาภาพเสรีมาทดแทนได้
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Magnamonkun (คุย) 15:06, 19 มกราคม 2565 (+07)

คำขอโดย Magnamonkunแก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:    รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ภาพใบปิดภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าวน่าจะเป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์นี้ ซึ่งได้แก่ จีดีเอช ห้าห้าเก้า
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: จีดีเอช ห้าห้าเก้า
 • แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/gdh559/photos/a.534276966731482/2054104571415373
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://www.icloud.com/iclouddrive/0dfBlKG_ToKNjayYTP3F_Nlcw#271951460_2054104564748707_7425286299680767806_n
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: OnefortheRoad.jpg
 • ประเภทของไฟล์: ใบปิดภาพยนตร์
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมด
 • ความละเอียดต่ำ: ใช่
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: ให้ผู้อ่านได้เห็นโปสเตอร์ และตัวละครหลักของเรื่อง
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่มี
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Magnamonkun (คุย) 17:10, 19 มกราคม 2565 (+07)

คำขอโดย PhakkaponPแก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:    รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ใบปิดภาพยนตร์เดอะเจอร์นัลลิสต์
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ อันได้แก่ ดิไอคอนและสตาร์แซนส์
 • แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Journalist_(2019_film)
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Journalist_2019_poster.jpg
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: The_Journalist_2019_poster.jpg
 • ประเภทของไฟล์: โปสเตอร์
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: เดอะเจอร์นัลลิสต์
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมด
 • ความละเอียดต่ำ: ใช่
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อผลงานที่กล่าวถึงภาพยนตร์เองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือผลงานได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่มี
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  PhakkaponP (คุย) 21:54, 20 มกราคม 2565 (+07)

คำขอโดย PhakkaponPแก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:    รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: โปสเตอร์โฆษณาละครชุดบนเน็ตฟลิกซ์'
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ผู้ผลิตละครชุดเรื่องนี้ ได้แก่สตาร์แซนส์และเน็ตฟลิกซ์
 • แหล่งที่มา: https://www.cinemacafe.net/article/2021/11/05/75613.html
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://drive.google.com/file/d/19NfEhB6mRG4xsLpt26FLYvPlj8WSYlpq/view?usp=sharing
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: The_Journalist_2022_poster.jpeg
 • ประเภทของไฟล์: โปสเตอร์
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: เดอะเจอร์นัลลิสต์
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมด
 • ความละเอียดต่ำ: ใช่
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: มีไว้เพื่อบรรยายอย่างสำคัญต่อผลงานที่กล่าวถึงละครชุดบนเน็ตฟลิกซ์เองและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจในตัวบทความหรือผลงานได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง กล่องข้อมูลที่ด้านบนของบทความมีไว้เพื่อแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถระบุชิ้นงานที่ตนกำลังมองหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานในรูปแบบนี้ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของผลงานต้นฉบับและเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะดังกล่าว
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่มี
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  PhakkaponP (คุย) 22:00, 20 มกราคม 2565 (+07)

คำขอโดย Fon1117แก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

คำขอโดย Thitutแก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:    รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: ภาพประวัติศาสตร์การเดินอวกาศของอะเลคเซย์ เลโอนอฟ
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: Ria Novosti/Science Photo Library
 • แหล่งที่มา: https://www.bbc.co.uk/news/special/2014/newsspec_9035/index.html
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/47/FirstSpaceWalk.png
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: FirstSpaceWalk.png
 • ประเภทของไฟล์: ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: [[อะเลคเซย์ เลโอนอฟ]]
 • ส่วนที่ใช้: ทั้งหมด
 • ความละเอียดต่ำ: ใช่
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: เพื่อแสดงความสำเร็จสำคัญของอะเลคเซย์ เลโอนอฟในหน้าของบุคคลนั้น
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่สามารถทดแทนได้
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Thitut (คุย) 16:17, 23 มกราคม 2565 (+07)

คำขอโดย NELLA32แก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

คำขอโดย Ginpeuktidfunแก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:    รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: นี่เป็นตราสัญลักษณ์ ใช้สำหรับบทความ ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2021 รายละเอียดอื่น ๆ คือเป็น สัญลักษณ์ของมหกรรมกีฬาฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2021
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2021
 • แหล่งที่มา: Match calendar
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: en:File:2021 FIFA Club World Cup.svg
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: 2021 FIFA Club World Cup.svg
 • ประเภทของไฟล์: โลโก้
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2021
 • ส่วนที่ใช้: ใช้ส่วนทั้งหมดของตราสัญลักษณ์ต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดบริการของผู้ทรงลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย
 • ความละเอียดต่ำ: ใช่
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: ภาพวางอยู่ในกล่องข้อมูลที่ต้นบทความเพื่อบรรยายเกี่ยวกับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2021 ซึ่งเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจ ตราสัญลักษณ์ช่วยผู้ใช้ให้สามารถระบุองค์กรอย่างมั่นใจได้ว่าเป็นชิ้นงานที่แสดงเนื้อหาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์กร และสื่อภาพพจน์ขององค์กรตามจุดประสงค์โดยที่ไม่สามารถสื่อได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: เนื่องด้วยภาพนี้เป็นภาพตราสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาพเสรีอื่นได้หากแต่เป็นภาพที่ใช้งานโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น การใช้ภาพเสรีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้ภาพที่ต่างจากต้นฉบับมากเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์หรืออาจทำให้การสื่อความหมายเดิมผิดเพี้ยนไป
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Ginpeuktidfun (คุย) 14:52, 26 มกราคม 2565 (+07)

คำขอโดย Kaoaviแก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

คำขอโดย Tiamichaelnuksu1994แก้ไข

คำขออัปโหลด เนื้อหาไม่เสรี

 • สถานะ:    รอการอนุมัติ
 • คำอธิบายไฟล์: นี่เป็นโลโก้ของเกม ใช้สำหรับบทความ เก็นชินอิมแพกต์
 • ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์: miHoYo (มิโฮโยะ)
 • แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Genshin_Impact_logo.svg
 • ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: en:File:Genshin Impact logo.svg
 • ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: Genshin Impact logo.svg
 • ประเภทของไฟล์: โลโก้
 • บทความที่จะใช้ไฟล์: เก็นชินอิมแพกต์
 • ส่วนที่ใช้: เฉพาะแม่แบบกล่องข้อมูลหรือทั้งหมด
 • ความละเอียดต่ำ: ไม่
 • วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: ใช้ในกล่องข้อมูลเพื่อดูให้สมบูรณ์แบบของบทความ
 • มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: ไม่สามารถทดแทนได้
 • เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์:
 • สารสนเทศ/รุ่นอื่น:
 • อัปโหลด: ไฟล์ไม่เสรี (Nfur) / ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2) / ไฟล์เสรี (เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)
  Tiamichaelnuksu1994 (คุย) 22:42, 27 มกราคม 2565 (+07)