วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้อัปโหลด

ผู้อัปโหลดแก้ไข

(เพิ่มคำขอดูคำขอ)


Tonmai132532แก้ไข

สถานะ:    รอการอนุมัติ

Tonmai132532 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เรื่องที่เขียนที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรองการแก้ไข · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (สิทธิผู้ใช้)

  • สิทธิที่ขอ: ผู้อัปโหลด
  • เหตุผลในการขอสิทธิ: เพื่อประโยชน์อย่างมากในการใช้อ้างอิงเรื่องต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในหลายมิติ จากตัวอักษร และรูปภาพประกอบที่ชัดเจนและไม่ใช่รูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ แต่จะใช้รูปภาพเพื่อสื่อสารให้ความรู้เท่านั้น
  • ประวัติการอัปโหลด: รายการไฟล์ (ปูมทั้งหมด)
  • คำขอของคุณจะได้รับการตัดสินในเวลา 15:48, 6 กันยายน 2564 (+07)

Ton 15:48, 3 กันยายน 2564 (+07)

@Tonmai132532:
  1. ไม่ทราบว่าต้องการอัปโหลดไฟล์เกี่ยวกับอะไรครับ?
  2. ได้ลองแจ้งขออัปโหลดไฟล์ผ่านใน WP:FFU บ้างแล้วหรือยังครับ?
ขอบคุณครับ --Geonuch (คุย) 21:54, 7 กันยายน 2564 (+07)[]