วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้อัปโหลด

ผู้อัปโหลดแก้ไข

(เพิ่มคำขอดูคำขอ)


Porandpuuแก้ไข

สถานะ:     รอการอนุมัติ

Porandpuu (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เรื่องที่เขียนที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรองการแก้ไข · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (สิทธิผู้ใช้)

  • สิทธิที่ขอ: ผู้อัปโหลด
  • เหตุผลในการขอสิทธิ: ขอเป็นผู้อัปโหลดภาพผลงานของศิลปิน ธงไชย แมคอินไตย์ เพราะเขามีหลายผลงานที่เป็นประวัติที่มีคุณค่าในอดีต และรวมถึงในอนาคตที่ยังไม่ได้สร้างในหน้าวิกิพีเดีย
  • ประวัติการอัปโหลด: รายการไฟล์ (ปูมทั้งหมด)
  • คำขอของคุณจะได้รับการตัดสินในเวลา 15:54, 16 พฤษภาคม 2565 (+07)

Porandpuu (คุย) 15:54, 13 พฤษภาคม 2565 (+07)


Lookrukแก้ไข

สถานะ:     รอการอนุมัติ

Lookruk (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เรื่องที่เขียนที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรองการแก้ไข · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (สิทธิผู้ใช้)

  • สิทธิที่ขอ: ผู้อัปโหลด
  • เหตุผลในการขอสิทธิ: เวลาผมจะอัปโหลดไฟล์เกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคล และผมได้สังเกตว่ามีผู้อัปโหลดทำงานกันจริงๆ ไม่กี่คน ผมจึงต้องการที่จะช่วยผู้อื่นอัปโหลด เพื่อทำให้การขออัปโหลดไฟล์เร็วขึ้น (จะพิจารณาเกี่ยวกับภาพประกอบบทความชีวประวัติของบุคคลและภาพประกอบบทความประเภทอื่นๆ ด้วย) ผมได้อ่านกฎเกี่ยวกับการใช้ภาพไม่เสรีแล้ว ก็คือต้องลดขนาดของภาพให้ต่ำกว่า 100,000 พิกเซล และใส่ข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ได้มากที่สุด ที่ผมรู้คร่าวๆ ก็จะประมาณนี้ และด้วยเหตุผลที่ยกมาข้างต้น ผมจึงมาขอสิทธิผู้อัปโหลดครับ
  • ประวัติการอัปโหลด: รายการไฟล์ (ปูมทั้งหมด)
  • คำขอของคุณจะได้รับการตัดสินในเวลา 17:53, 23 พฤษภาคม 2565 (+07)

Mr.Green (คุย) 17:53, 20 พฤษภาคม 2565 (+07)