Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้

ให้ใส่คำสั่งดังนี้ไว้ที่ส่วนบนสุดของหน้าที่ต้องการแจ้งลบ โดยให้คงเนื้อหาทั้งหมดเหมือนเดิม:

{{ลบ|สาเหตุที่แจ้งลบ}}

เช่น

{{ลบ|ก่อกวน}}

ดูเพิ่ม