วิกิพีเดีย:นโยบายการลบ

(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:DELETE)

นโยบายการลบของวิกิพีเดียอธิบายว่าจะระบุหน้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเนื้อหาสารานุกรมและนำออกจากวิกิพีเดียอย่างไร

การลบหน้าหนึ่ง ๆ ในวิกิพีเดียจะลบเนื้อหารุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อนทั้งหมดของหน้านั้นไม่ให้สาธารณะชม การลบแตกต่างจากการทำหน้าว่าง (หรือการย้อน) ซึ่งผู้ใช้คนใดทำก็ได้ แต่การลบจะกระทำได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลระบบสามารถลบหน้าต่าง ๆ ดูเนื้อหาที่ถูกลบ และเรียกคืนหลังจากการลบไปแล้วได้ ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในปูมการลบ

สาเหตุของการลบ

สาเหตุของการลบมีดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าควรพัฒนาหรือการลบส่วนที่เป็นปัญหา หากทำได้ หรือลบทั้งหน้าดีกว่ากัน) เช่น

 1. เนื้อหาซึ่งเข้าเกณฑ์การลบทันทีอย่างน้อยหนึ่งข้อ
 2. การละเมิดลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาอื่นที่ละเมิดเกณฑ์เนื้อหาไม่เสรีของวิกิพีเดีย
 3. การก่อกวน ซึ่งรวมการเปลี่ยนทางที่น่ารำคาญ หน้าที่มีอยู่เพื่อดูถูกหัวเรื่องเท่านั้น ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน หรือไร้สาระ
 4. การแตกสาขาเนื้อหา (ยกเว้นการผสานหรือเปลี่ยนทางที่เหมาะสม)
 5. บทความซึ่งไม่สามารถระบุว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งรวมคำใหม่ ทฤษฎีและข้อสรุปต้นฉบับ และบทความที่ตัวมันเองเป็นเรื่องหลอกลวง (ยกเว้นบทความที่อธิบายเรื่องหลอกลวงที่มีชื่อเสียง)
 6. บทความที่ไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือในการพิสูจน์ยืนยันได้ แม้ค้นหาอย่างถี่ถ้วนแล้ว
 7. บทความที่หัวเรื่องไม่เข้าแนวปฏิบัติความโดดเด่นที่เกี่ยวข้อง (WP:N, WP:BIO, WP:MUSIC, WP:ORG ฯลฯ)
 8. บทความที่ละเมิดนโยบายเรื่องชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตของวิกิพีเดีย
 9. แม่แบบซ้ำซ้อนหรือไร้ประโยชน์
 10. หมวดหมู่ที่จัดประเภทมากเกิน (overcategorization)
 11. ไฟล์ที่ไม่ใช้ เลิกใช้หรือละเมิดนโยบายไม่เสรี
 12. การใช้เนมสเปซบทความ แม่แบบ โครงการหรือผู้ใช้ซึ่งขัดต่อนโยบายต่างหากที่มีอยู่สำหรับเนมสเปซนั้น
 13. เนื้อหาอื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับสารานุกรม

กระบวนการ

การแจ้งลบ

สามารถทำการแจ้งลบได้ไม่ว่าในหน้าบทความ ภาพ แม่แบบ หมวดหมู่ หรือหน้าอื่น ๆ โดยใส่รหัส

{{ลบ|สาเหตุที่แจ้งลบ}}

ไว้ที่ส่วนหัวของหน้านั้น โดยคงเนื้อหาเดิมไว้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาลบหน้าดังกล่าว (สำหรับหน้าที่เข้าเกณฑ์การลบทันที ให้ใส่รหัสในพารามิเตอร์ เช่น

{{ลบ|ท1}}

เป็นต้น)

กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์

สำหรับหน้าที่สงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ (เช่น คิดว่าคัดลอกและวางจากหน้าเว็บไซต์อื่น, ทั้งนี้ต้องระวังกรณีที่หน้าเว็บอื่นคัดลอกเนื้อหาจากวิกิพีเดียไปก่อนหน้านี้) ให้ลบเนื้อหาทั้งหมดของหน้า แล้วแทนที่ด้วยรหัส

{{copyvio|url= ยูอาร์แอล |date= วันที่แจ้ง (ใช้ d/m/y, d-m-y, หรือ วัน เดือน ปีเต็มก็ได้) }}

หน้าดังกล่าวจะไปปรากฏอยู่ใน วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบจะลบหน้าที่ยังมีปัญหาอยู่เกิน 7 วัน

สำหรับผู้ที่ส่งงานดังกล่าว หากคุณยังประสงค์จะเผยแพร่ ให้ลองติดต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานข้อความหรือภาพดังกล่าวแล้วสอบถามว่าประสงค์ให้เผยแพร่งานของคุณ (1) ภายใต้สัญญาอนุญาตที่วิกิพีเดียรับได้หรือไม่ (สำหรับข้อความ ประกอบด้วย CC-BY-SA หรือสัญญาอนุญาตอื่นที่เข้ากันได้) หรือ (2) เป็นสาธารณสมบัติ ทั้งนี้ คำอนุญาตให้ใช้ "เฉพาะบนวิกิพีเดีย" หรือ "ห้ามใช้เพื่อการค้า" ถือว่าไม่ดีพอ เพราะเข้าไม่ได้กับสัญญาอนุญาตของเรา

การทบทวนการลบ

หากคุณเชื่อว่าหน้าถูกลบโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือหน้าที่ควรถูกลบแต่ไม่ถูกลบ คุณควรอภิปรายกับผู้ดูแลระบบที่ลบ หรือผู้ที่ปิดการอภิปรายรอบก่อนในหน้าคุย แต่ถ้ายังตกลงกันไม่ได้ คุณสามารถขอให้มีการทบทวนใน หน้าแจ้งผู้ดูแลระบบ

หากบทความถูกลบเพราะขาดเนื้อหาหรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม และคุณต้องการสร้างบทความเรื่องเดียวกันแต่คิดว่าคุณภาพดีกว่า สามารถลงมือเขียนได้เลยโดยไม่ต้องทบทวนก่อน อย่างไรก็ตาม พึงทราบว่าการส่งเนื้อหาอย่างเดิมเข้ามาซ้ำ ๆ จะเป็นเหตุให้ถูกบล็อก

การขอสำเนาหน้าที่ถูกลบ

ผู้ใช้ล็อกอินสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบรายบุคคลหรือผ่านทางหน้าแจ้งผู้ดูแลระบบ เพื่อขอรหัสเดิมของหน้าที่ถูกลบได้ โดยรหัสจะอยู่ในหน้าในเนมสเปซผู้ใช้หรือคุยกับผู้ใช้ของผู้ขอ และมีกำหนดลบในอีก 3 วันถัดมา

ดูเพิ่ม