คุยเรื่องแม่แบบ:ลบ

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ลิงก์ไปหน้าพูดคุยเสียแก้ไข

เนื่องจากการแทนที่ {{NAMESPACE}} ในโค้ด ไม่เข้ากับ namespace รุ่นใหม่

ดู/พูดคุยต่อที่ วิกิพีเดีย:สภากาแฟ (เทคนิค)#ลิงก์ไป หน้าพูดคุย ในหน้าใน namespace ที่ไม่ใช่ namespace หลัก เสีย

ปัญหานี้แก้แล้วครับ สามสี่เดือนก่อน --Manop | พูดคุย -   03:11, 23 ธันวาคม 2006 (UTC)

การะบุผู้ที่แจ้งลบ พร้อมการแจ้งลบแก้ไข

สวัสดีครับ ผมเองมีความคิดว่าอาจจะเพิ่มส่วนให้ใส่ชื่อผู้ที่แจ้งลบ ซึ่งอาจมีข้อดีเช่นเวลาแจ้งลบภาพนั้น ทำให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น แต่อาจมีข้อเสียได้เช่นกัน ซึ่งหากมีเพิ่มขึ้นมา ผมเองสามารถเพิ่มเข้าไปในสคริปต์จัดให้เพื่อให้ใส่ชื่อผู้แจ้งโดยอัตโนมัติได้เช่นกันครับ ไม่ทราบว่าท่านอื่นๆ โดยเฉพาะที่แจ้งลบนั้นคิดอย่างไร --Jutiphan | พูดคุย - 21:27, 6 พฤษภาคม 2007 (UTC)

โดยส่วนตัวการแจ้งลบนั้นก็มีประวัติผู้แจ้งอยู่แล้วล่ะนะ ว่าใครเป็นผู้แจ้งและแจ้งลบด้วยสาเหตุใด แต่การที่ไม่ได้อยู่ที่หน้าปรับปรุงล่าสุดอาจทำให้การตรวจสอบนั้นยากขึ้น และที่สำคัญในการแจ้งลบก็คือส่วนมากจะมาเขียนเล่น เขียนป่วน เขียนด่า เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ เขียนโน่น เขียนนี่ มีบางทีมาเขียนเริ่มไว้หน่อย จะเขียนต่อให้ดันก็ไม่รู้เนื้อเรื่องที่จะเขียน ถ้าปล่อยไว้แล้วมีคนมาเขียนต่อก๊ดีไปแต่ถ้าไม่มีใครมาเขียนต่อ บทความนั้นก็กลายเป็นบทความที่ไร้คุณภาพ ก็เห็นด้วยที่จะเพิ่มความสามารถในการแจ้งชื่อผู้ใช้โดยอัตโนมัติหลังจากการแจ้งลบ--Se:Rin | พูดคุย - 07:46, 9 พฤษภาคม 2007 (UTC)

คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องระบุชื่อผู้แจ้งในป้ายนะครับ -- แต่น่าจะอยู่ในหน้าพูดคุยแทน -- 58.136.73.25 05:05, 17 พฤษภาคม 2007 (UTC) (bact')

ถ้าอย่างนั้นคงไม่มีประโยชน์อะครับ คลิกเดียวกับไปดูประวัติผู้แจ้งลบ --Jutiphan | พูดคุย - 05:42, 17 พฤษภาคม 2007 (UTC)

แจ้งลบ พระยาอรรคราชนาถรภัคดี เขียนหัวข้อผิด ที่ถูกต้องคือ พระยาอรรคราชนารถภักดี(หวาด บุนนาค) --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Thaiwanway (พูดคุยหน้าที่เขียน) 14:54, 2 มิถุนายน 2558 (ICT)

ลบทำไม ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี (พูดคุย) 20:07, 18 เมษายน 2560 (+07)

อภิปรายเรื่องแม่แบบอย่าเพิ่งลบแก้ไข

มีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับหน้านี้ที่ คุยเรื่องแม่แบบ:อย่าเพิ่งลบ#เสนอยกเลิกการใช้แม่แบบอย่าเพิ่งลบ --Horus, จริงอย่างเดียวไม่พอต้อง ... ด้วย (พูดคุย) 16:26, 29 เมษายน 2562 (ICT)

เสนอแก้ไขข้อความในแม่แบบแก้ไข

การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

เนื่องจากผมรู้สึกสับสนต่อหลายส่วนของข้อความในแม่แบบลบ เลยอยากขอความเห็นชุมชนเพิ่มเติมถึงการแก้ไขข้อความในแม่แบบ (หากมี) ทั้งนี้เพราะไม่แน่ใจในกระบวนการลบของวิกิพีเดียภาคภาษาไทยด้วย

โดยข้อเสนอแนะนี้ ผมได้อิงจากแม่แบบ "Db" ซึ่งเป็นแม่แบบแจ้งลบแบบทันทีในวิกิพีเดียภาคภาษาอังกฤษ โดยถึงแม้ว่าแม่แบบนั้นจะคนละรูปแบบกับแม่แบบนี้ก็ตาม แต่คิดว่าเค้าโครงคล้ายกัน โดยผมได้ดัดแปลงเป็นความเห็นเริ่นต้นดังนี้ครับ

  • หาก(...)นี้ไม่เข้าเกณฑ์การลบ หรือคุณตั้งใจแก้ไข กรุณาลบประกาศนี้ออก
เปลี่ยนเป็น/ให้คล้ายกับ:
  • หาก(...)นี้ไม่เข้าเกณฑ์การลบ หรือคุณตั้งใจแก้ไขปัญหา กรุณาลบประกาศนี้ออก
เหตุผล: ความชัดเจนของการใช้ภาษา
  • พึงทราบว่าเมื่อขึ้นประกาศนี้แล้ว (...)นี้อาจถูกลบเมื่อใดก็ได้หากเข้าเกณฑ์การลบทันทีอย่างไร้ข้อกังขา หรือพบว่าคำอธิบายที่ให้ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ หน้าที่ไม่มีผู้คัดค้านการแจ้งลบจะถูกลบหลัง 7 วันโดยอัตโนมัติ
เปลี่ยนเป็น/ให้คล้ายกับ:
  • พึงทราบว่าเมื่อขึ้นประกาศนี้แล้ว (...)นี้อาจถูกลบเมื่อใดก็ได้หากเข้าเกณฑ์การลบอย่างไร้ข้อกังขา หรือพบว่าคำอธิบายที่แจ้งไปในหน้าคุยไม่เพียงพอ
เหตุผล:
  • ความชัดเจนและความเหมาะสมของการใช้ภาษา
  • เข้าเกณฑ์การลบ ในที่นี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบลบแบบทันที
  • ข้อความที่ว่าลบอัตโนมัตื ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง

หมายเหตุ 1 : ผมของดการลงมติหรือลงคะแนน (หากมี) เพราะไม่มีประสบการณ์ฯ มากพอ

--NP-chaonay (คุย) 13:53, 11 พฤศจิกายน 2563 (+07) (แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 22:06, 12 พฤศจิกายน 2563 (+07))

ข้อความแรก   เห็นด้วย
ข้อความที่สอง ถ้าติดใจประเด็น 7 วัน จะแก้เป็น "ถูกลบหลังผ่านไปอย่างน้อย 7 วัน" ก็ได้ครับ --Horus (พูดคุย) 15:58, 11 พฤศจิกายน 2563 (+07)
ผม   เห็นด้วย ทั้งคู่ครับ อาจปรับส่วน 7 วันตามคุณ Horus ก็ได้ ทำให้รู้สึกถึงช่วงเวลาแน่นอนมากกว่าการเอาออกไปเลย — 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔. talk cntrb 20:58, 11 พฤศจิกายน 2563 (+07)
  เห็นด้วย ทั้งสองส่วน โดยมีข้อแม้ว่าต้องคงกำหนดเวลาไว้เพื่อความชัดเจนครับ --Timekeepertmk (คุย) 21:10, 11 พฤศจิกายน 2563 (+07)
  คิดว่า: สำหรับข้อความ นอกจากนี้ หน้าที่ไม่มีผู้คัดค้านการแจ้งลบจะถูกลบหลัง 7 วัน (อันนี้คือตัดคำว่าอัตโนมัติแล้ว) นะครับ ส่วนตัวผมไม่ต้องการให้คงไว้แบบนี้ คิดว่าข้อความมันเก่ามันกำกวมแปลก ๆ หรือถ้าเลือกจะคงไว้ จะลองพิจารณาเปลี่ยนข้อความไปในทางอื่นก็ได้ครับ ยกตัวอย่างเช่นข้อความนี้นะครับ นอกจากนี้ หน้าที่ไม่มีผู้คัดค้านการแจ้งลบจะมีการดำเนินการต่อไปหลัง 7 วัน ส่วนข้อความที่เหลือคิดว่าสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม (หากมี) --NP-chaonay (คุย) 17:47, 12 พฤศจิกายน 2563 (+07)

การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ข้อผิดพลาดในแม่แบบ?แก้ไข

ผมลองตรวจดู หมวดหมู่:หน้าที่มีการคัดค้านการแจ้งลบ พบว่าบางหน้าไม่มีการคัดค้านการแจ้งลบ มีแต่เพียงแม่แบบแจ้งลบเท่านั้น และผมคิดหมวดหมู่ดังกล่าวควรมีแต่หน้าพูดคุยของหน้านั้นๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งหัวข้อการคัดค้านการลบครับ เลยคิดว่าน่าจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างในแม่แบบครับ -- Just Sayori OK? (have a chat) 23:04, 26 มกราคม 2565 (+07)

กลับไปที่หน้า "ลบ"