วิกิพีเดีย:ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของไฟล์

(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:ICT)

ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของไฟล์ เป็นแม่แบบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับระบุสัญญาอนุญาตของรูปภาพ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ และสื่ออื่น โดยจะใส่ในหัวข้อ สัญญาอนุญาต ระบุด้วยรูปแบบดังนี้:

== คำอธิบายโดยย่อ ==
ให้ใส่คำอธิบายภาพ และแหล่งที่มาในส่วนนี้

== การอนุญาตใช้สิทธิ ==
{{ชื่อป้าย}} เช่น {{PD-self}} / {{Self|Cc-by-sa-4.0}} สำหรับภาพที่คุณถ่ายขึ้นเอง

ป้ายไม่ทราบหรือไม่ระบุสถานะลิขสิทธิ์

yyyy ใช้ปีพุทธศักราช

ชื่อ ข้อความที่ปรากฏ
{{ไม่ทราบ|dd/mm/yyyy}}
{{ภาพที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์|dd/mm/yyyy}}
{{ไม่ได้ระบุ|dd/mm/yyyy}}
{{ไม่มีแหล่งที่มา|dd/mm/yyyy}}

ป้ายสาธารณสมบัติ

ดูเพิ่มที่ สาธารณสมบัติ (public domain)
ชื่อ ข้อความที่ปรากฏ
{{PD-ineligible}}
{{PD-textlogo}}

ใช้กับภาพที่อาจสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนโดยง่าย เช่นภาพที่มีแต่สีพื้น รูปทรงเรขาคณิต ข้อความทั่วไป

  • หากภาพที่เข้าข่ายนี้เป็นตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า ให้ใส่ {{ภาพเสรีเชิงโลโก้}} ลงไปประกอบ
  • หากภาพที่เข้าข่ายนี้เป็นธง ตราอาร์ม ตราราชการ ให้ใส่ {{ตราราชการ}} ลงไปประกอบ
{{PD-self}}
{{PD-user}}
{{PD-user-w}}
{{PD-old}}
{{PD-art}}
{{PD-TH-exempt}}

สำหรับตราสัญลักษณ์และธงของหน่วยงาน ให้กำกับด้วย {{ตราราชการ}}

{{PD-Thailand}}

สำหรับตราสัญลักษณ์และธงของหน่วยงาน ให้กำกับด้วย {{ตราราชการ}}

{{PD-US}}
{{PD-USGov}}
{{PD-USGov-CIA}}
{{PD-USGov-CIA-WF}}
{{PD-USGov-NASA}}
{{PD-USGov-DOC-NOAA}}
{{PD-RU-exempt}}
{{PD-USSR}}

ป้ายสัญญาอนุญาตแบบเสรี

ชื่อ ข้อความที่ปรากฏ
{{GFDL}}
{{GFDL-self}}
{{GFDL-user-w}}
{{GPL}}
{{LGPL}}
{{cc-by-3.0}}

สามารถใส่คู่กับ GFDL เพื่อให้ผู้ที่นำไปใช้ต่อสามารถเลือกได้

{{cc-by-sa-3.0}}

สามารถใส่คู่กับ GFDL เพื่อให้ผู้ที่นำไปใช้ต่อสามารถเลือกได้

ป้ายสัญญาอนุญาตการใช้งานโดยชอบธรรม

ชื่อ ข้อความที่ปรากฏ
{{โลโก้}}

ใช้กับเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ทุกประเภท
เพิ่ม regtrademark=yes สำหรับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สังเกตได้จาก ®

{{ภาพจากโทรทัศน์}}
{{ภาพซอฟต์แวร์}}
{{ภาพการ์ตูน}}

ใช้กับมังงะหรือคอมมิกส์เท่านั้น
ส่วนแอนิเมชันให้ใช้ {{ภาพจากโทรทัศน์}} หรือ {{ภาพจากภาพยนตร์}}

{{ภาพจากเกม}}

{{ภาพจากภาพยนตร์}}

ภาพใบปิดภาพยนตร์ให้ใช้ป้าย {{โปสเตอร์}}

{{ภาพจากมิวสิกวิดีโอ}}
{{ภาพจากหนังสือ}}
{{ภาพจากข่าว}}
{{ภาพโฆษณา}}
{{โปสเตอร์}}
{{ปกซีดี}}
{{ภาพแสตมป์ไทย}}
{{เสียงเพลง}}
{{ภาพตัวละคร}}
{{ภาพจากสารานุกรมพืช}}
{{ภาพจากพาโนรามิโอ}}
{{ภาพเหรียญไทย}}
{{Non-free Wikimedia logo}}
{{ชอบธรรม}}

ภาพชอบธรรมประเภทอื่นที่ไม่เข้ากับป้ายทั้งหมดด้านบน

ป้ายประกอบเพิ่มเติม

ป้ายเหล่านี้ใช้ประกอบการอธิบายลิขสิทธิ์เพิ่มเติม มิใช่ป้ายแสดงสถานะลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

ชื่อ ข้อความที่ปรากฏ
{{ตราราชการ}}
{{ภาพเสรีเชิงโลโก้}}
{{มีที่คอมมอนส์}}

พารามิเตอร์แรกระบุชื่อไฟล์ที่คอมมอนส์ หรือไม่ต้องใส่หากเป็นชื่อเดียวกัน

{{ย้ายไปคอมมอนส์}}
{{Do not move to Commons}}

ดูเพิ่ม