วิกิพีเดีย:บทความต้องการการตรวจสอบ

(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:ตรวจสอบ)
บทความที่ต้องพิจารณา
ต้องการเก็บกวาด (1,667)
→ ไม่เป็นสารานุกรม (357)
→ ขาดความสำคัญ (130)
→ บุคคลขาดความสำคัญ (63)
→ ข้อมูลเยอะเกิน (19)
→ มีการโต้แย้ง (6)
→ อาจเป็นงานค้นคว้าต้นฉบับ (53)
→ อาจละเมิดลิขสิทธิ์ (4)
→ บทความที่รอการตรวจลิขสิทธิ์ (15)
→ ภาพอาจละเมิดลิขสิทธิ์ (0)
→ ไม่ผ่านความเป็นกลาง (65)
→ เหมือนโฆษณา (116)
→ เหมือนอัตชีวประวัติ (10)
→ เหมือนประวัติสมัครงาน (381)
→ เหมือนแฟนคลับ (75)
→ เนื้อหาน้อยมาก (4,460)
→ เนื้อหายาวมาก (2)
→ ยังไม่ได้แปล (317)
→ ตรวจแก้ภาษา (1,874)
→ ตรวจแก้รูปแบบ (679)
→ ตรวจแก้โดยผู้เชี่ยวชาญ (231)
→ หมวดหมู่ที่ต้องการปรับปรุง (2)
→ โครง (24,599)
→ ควรรวมเข้าด้วยกัน (335)
→ ควรแยก (34)
→ ตรวจสอบความถูกต้อง (3)
→ ขาดอ้างอิง (14,710)
→ ขาดอ้างอิงเฉพาะส่วน (3,145)
→ ขาดหมวดหมู่ (28)
→ ขาดวิกิลิงก์ (4)
→ ลิงก์เสีย (12,320)
→ ถูกแจ้งลบ (23)
→ รุ่นเก่าของสื่อไม่เสรีที่ถูกแจ้งลบ (0)
→ บทความที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (295)
อัปเดตที่นี่