แคม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แคม อาจหมายถึง

ภาพจำลองการทำงานของลูกเบี้ยว