ประเทศเติร์กเมนิสถาน

(เปลี่ยนทางจาก Turkmenistan)

เติร์กเมนิสถาน (เติร์กเมน: Türkmenistan; อังกฤษ: Turkmenistan) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียน เติร์กเมนิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

เติร์กเมนิสถาน

Türkmenistan (เติร์กเมน)
เพลงชาติGaraşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni
(เอกราช, ความเป็นกลาง, เพลงประจำรัฐเติร์กเมนิสถาน)
ที่ตั้งของเติร์กเมนิสถาน
เมืองหลวง
และ ใหญ่สุด
อาชกาบัต
ภาษาราชการภาษาเติร์กเมน
การปกครองสาธารณรัฐประธานาธิบดีที่มีพรรคเด่นแบบเดี่ยว
กูร์บันกูลือ เบร์ดือมูฮาเมดอว์
ได้รับเอกราช 
• ประกาศ
27 ตุลาคม พ.ศ. 2534
• เป็นที่ยอมรับ
8 ธันวาคม พ.ศ. 2534
พื้นที่
• รวม
488,100 ตารางกิโลเมตร (188,500 ตารางไมล์) (52)
4.9%
ประชากร
• 2549 ประมาณ
5,042,920 (1122)
10 ต่อตารางกิโลเมตร (25.9 ต่อตารางไมล์) (173)
จีดีพี (อำนาจซื้อ)2560 (ประมาณ)
• รวม
$ 103.485 พันล้าน
$ 18,680
จีดีพี (ราคาตลาด)2560 (ประมาณ)
• รวม
$ 41.670 พันล้าน
$ 7,522
จีนี (2541)40.8[1]
ข้อผิดพลาด: ค่าจีนีไม่ถูกต้อง
HDI (2559)Increase 0.691
ข้อผิดพลาด: ค่า HDI ไม่ถูกต้อง · 111th
สกุลเงินมานัต (TMM)
เขตเวลาUTC+5
• ฤดูร้อน (DST)
UTC+6
ขับรถด้านขวามือ
รหัสโทรศัพท์993
โดเมนบนสุด.tm
1.) อันดับที่ (rank) เป็นข้อมูลปี 2548

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ประวัติศาสตร์แก้ไข

การเมืองการปกครองแก้ไข

บริหารแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐบาลเติร์กเมนิสถาน

นิติบัญญัติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐสภาเติร์กเมนิสถาน

ตุลาการแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กฎหมายเติร์กเมนิสถาน

สถานการณ์การเมืองแก้ไข

สิทธิมนุษยชนแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

ประเทศเติร์กเมนิสถานแบ่งออกเป็น 5 จังหวัด (provinces - welayatlar) กับ 1 นครอิสระ (independent city) ได้แก่

 

เขตการปกครอง รหัสภูมิศาสตร์ เมืองหลวง เนื้อที่ (ตร.กม.) จำนวนประชากร (2538) หมายเลข
กรุงอาชกาบัต (Ashgabat) 604,000
จังหวัดอะฮัล (Ahal) TM-A อาชกาบัต (Ashgabat) 95,000 722,800 1
จังหวัดบัลคัน (Balkan) TM-B บัลคานาบัต (Balkanabat) 138,000 424,700 2
จังหวัดดัชโฮวุซ (Dashhowuz) TM-D ดาโชกุซ (Daşoguz) 74,000 1,059,800 3
จังหวัดเลบัป (Lebap) TM-L เติร์กเมนาบัต (Turkmenabat) 94,000  1,034,700 4
จังหวัดมารืย (Mary) TM-M มารืย (Mary) 87,000 1,146,800 5

กองทัพแก้ไข

ดูบทความหลักที่: กองทัพเติร์กเมนิสถาน

กองกำลังกึ่งทหารแก้ไข

เศรษฐกิจแก้ไข

โครงสร้างทางเศรษฐกิจแก้ไข

เกษตรกรรมแก้ไข

พืชที่สำคัญได้แก่ ฝ้ายและธัญพืช สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปศุสัตว์ ได้แก่ แพะ โค และสัตว์ปีก

พลังงานแก้ไข

เศรษฐกิจหลักของเติร์กเมนิสถานอยู่บนพื้นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ขณะที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ สิ่งทอและอาหาร

การส่งออกพลังงานแก้ไข


การท่องเที่ยวแก้ไข

โครงสร้างพื้นฐานแก้ไข

คมนาคม และ โทรคมนาคมแก้ไข

คมนาคมแก้ไข

โทรคมนาคมแก้ไข

วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

สาธารณสุขแก้ไข

สวัสดิการสังคมแก้ไข

ประชากรแก้ไข

เชื้อชาติแก้ไข

ศาสนาแก้ไข

ชาวเติร์กเมนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 85% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาบาไฮ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ และไสยศาสตร์ 5%

ภาษาแก้ไข

เติร์กเมนิสถานเป็นภาษาราชการและมีการใช้ภาษารัสเซียอย่างกว้างขวาง

กีฬาแก้ไข

วัฒนธรรมแก้ไข

ดูบทความหลักที่: วัฒนธรรมเติร์กเมนิสถาน

วรรณกรรมแก้ไข

สถาปัตยกรรมแก้ไข

ดนตรีแก้ไข

อาหารแก้ไข

วันหยุดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Turkmenistan". World Bank.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

รัฐบาล
การศึกษา
การท่องเที่ยว
อื่นๆ