ทะเลทรายการากุม (เติร์กเมน: Garagum, รัสเซีย: Каракумы, คาซัค: 'Қарақұм') ในภาษาเตอร์กิก ชื่อทะเลทรายมีความหมายว่า ทะเลทรายดำ เป็นทะเลทรายในเอเชียกลาง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลอารัล มีเนื้อที่ประมาณ 350,000 กม² ครอบคลุมพื้นที่ 70% ของประเทศเติร์กเมนิสถาน มีประชากรอยู่อาศัยบางตา มีค่าเฉลี่ย 1 คนต่อพื้นที่ 6.5 กม² และมีฝนตกน้อย ค่าเฉลี่ย 70 ถึง 150 มม.[1]

ทะเลทรายการากุม

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Karakum Desert -- Britannica Online Encyclopedia". www.britannica.com. สืบค้นเมื่อ 2008-02-22.