แม่แบบ:กล่องข้อมูล ทางหลวงในประเทศไทย

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
Thai Highway-4.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ถนนเพชรเกษม
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:1,277.512 กิโลเมตร (793.809 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2493 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ:
 
ปลายทางทิศใต้:Mes-e1.svg ทางด่วนเหนือ–ใต้ สายเหนือ จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ใน อ.สะเดา จ. สงขลา
ระบบทางหลวง

กล่องข้อมูล ทางหลวงในประเทศไทย คือกล่องข้อมูลมาตรฐานของบทความเกี่ยวกับทางหลวงในประเทศไทย โดยใช้แม่แบบ {{กล่องข้อมูล ทางหลวงในประเทศไทย}} วางในส่วนบนสุดของบทความ โดยได้แสดงตัวอย่างการใช้งานที่ด้านขวามือ คุณสามารถกด "แก้ไข" แล้ว "คัดลอก" โค้ดดังกล่าวแล้ว "วาง" เพื่อเป็นต้นแบบในการเขียนได้

การใช้งานแก้ไข

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างโค้ดที่เขียนขึ้นเป็นมาตรฐาน การกรอกข้อมูลลงในช่อง หากคุณไม่สามารถเติมข้อมูลได้ โดยอาจขาดข้อมูล หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ คุณควรปล่อยว่างไว้ ไม่ควรลบหัวข้อการกรอกแต่ละช่อง เพื่อให้ผู้ใช้วิกิพีเดียคนอื่น ๆ ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม มาพัฒนาบทความให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

{{กล่องข้อมูล ทางหลวงในประเทศไทย
| ประเภท =
| หมายเลข =
| รหัสสายทาง =
| ชื่อ =
| ชื่ออื่น =
| ป้ายทางหลวง =
| แผนที่ =
| คำอธิบายแผนที่ =
| ภาพ =
| คำอธิบายภาพ =
| ความยาว-กม =
| ทางหลวงเอเชีย =
| สร้าง =
| ประวัติ =
| วงแหวน =
| ทิศทางจุดa =
| ต้นทาง =
| แยกสำคัญ =
| ทิศทางจุดb =
| ปลายทาง =
}}

รายละเอียดแก้ไข

ในการกรอกข้อมูลในแต่ละช่อง ให้คุณเติมข้อมูลที่คุณทราบให้ได้มากที่สุด ในรายละเอียดบางส่วนที่ไม่ทราบ ให้เว้นว่างไว้ หรือใส่โค้ด ??? เพื่อให้เป็นที่ทราบแก่ผู้ใช้คนอื่น ๆ ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องการ

ส่วนหัวแก้ไข

 • ประเภท : ให้ระบุประเภทของทางหลวง ให้เลือกใส่ข้อมูลดังนี้ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษ ทางพิเศษ หากเว้นว่างจะแสดงผลเช่นเดียวกับ ทางหลวงแผ่นดิน
 • หมายเลข : ให้ระบุหมายเลขทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษ หากเป็นทางพิเศษที่ไม่มีหมายเลขให้เว้นว่างไว้
 • รหัสสายทาง : ให้ระบุรหัสสายทางหลวงชนบทสายนั้นๆ หากไม่ใช่สายทางหลวงชนบท ให้ใช้หัวข้อ หมายเลข : แทน
 • ชื่อ : ให้ระบุชื่อถนน อาทิ ถนนเพชรเกษม ให้ใส่ ถนนเพชรเกษม<br />ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หากไม่มีชื่อถนนให้ใส่เฉพาะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
 • ชื่ออื่น : ให้ระบุชื่ออื่นๆ ของทางหลวง
 • ป้ายทางหลวง : ไม่ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้ เนื่องจากแม่แบบจะนำไฟล์มาใส่โดยอัตโนมัติ หากต้องการใส่ไฟล์อื่น หรือต้องการเพิ่มไฟล์ป้ายหมายเลขทางหลวงมากกว่าหนึ่งป้าย ให้ใส่ไฟล์ป้ายแสดงหมายเลขทางหลวง อาทิ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ให้ใส่ว่า {{ป้ายทางหลวง|H|4|90px}}
 • แผนที่ : แผนที่แสดงเส้นทางของทางหลวงสายนั้นๆ หากไม่มีให้เว้นว่างไว้
 • คำอธิบายแผนที่ : ให้ระบุว่าเส้นทางของทางหลวงปรากฏที่ส่วนใดในแผนที่
 • ภาพ : ภาพของทางหลวงนั้น หากไม่มีให้เว้นว่างไว้
 • คำอธิบายภาพ  : ให้ระบุตำแหน่งของภาพนั้น

ข้อมูลของเส้นทางแก้ไข

 • ความยาว-กม : ความยาวของทางหลวงโดยใช้หน่วยเป็นกิโลเมตร หากเป็นหลักพันจะไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาค อันแสดงผลเป็นหน่วยกิโลเมตร พร้อมหน่วยเป็นไมล์
 • ทางหลวงเอเชีย : ให้ใส่หมายเลขทางหลวงเอเชีย อาทิ ทางหลวงเอเชียสาย 1 ให้ใส่ว่า {{AH|1|T}} อันแสดงผลเป็น หากไม่ได้เป็นทางหลวงเอเชียให้เว้นว่างไว้
 • สร้าง : ใส่ปีที่สร้างทางหลวง อาทิ พ.ศ. 2479 โดยควรใช้ปีพุทธศักราช หากไม่ทราบปีที่สร้าง ให้ใส่ปีที่มีการก่อสร้างครั้งแรกสุด
 • ประวัติ : ให้สรุปสั้น ๆ เป็นปีพุทธศักราช ที่เกี่ยวกับประวัติของเส้นทาง อาทิ ทางหลวงนั้นก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2541 ให้ใส่ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2541
 • วงแหวน : ให้ระบุเมืองที่เส้นทางของทางหลวงนั้นล้อมรอบ อาทิ ถนนกาญจนาพิเษก เป็นถนนวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร ให้ใส่ กรุงเทพมหานคร

ทางแยกที่สำคัญแก้ไข

 • ทิศทางจุดa : ให้ใส่ทิศที่เป็นปลายทางของทางหลวงสายนั้น อาทิ ทิศเหนือ ให้ใส่ เหนือ
 • ทิศทางจุดb : ให้ใส่ทิศที่เป็นต้นทางของทางหลวงสายนั้น อาทิ ทิศใต้ ให้ใส่ ใต้
 • ต้นทาง : ให้ใส่ตำแหน่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของทางหลวงสายนั้น ได้แก่ ป้ายหมายเลขทางหลวง, บริเวณ ทางแยกหรือถนนที่เป็นจุดเริ่มต้น, อำเภอ/เขต และจังหวัด อาทิ ถนนอินทรพิทักษ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 • แยกสำคัญ : ให้ใส่ป้ายหมายเลขทางหลวง, ชื่อทางหลวง, อำเภอ/เขต และจังหวัดที่ทางหลวงสายนั้นได้ตัด อาทิ Thai Motorway-f9.svg กาญจนาภิเษก ใน เขตบางแค กรุงเทพฯ อนุญาตให้ใส่เฉพาะทางหลวงที่สำคัญเท่านั้น และห้ามใส่เกิน 20 รายการ
 • ปลายทาง : ให้ใส่ตำแหน่งที่เป็นจุดสิ้นสุดของทางหลวงสายนั้น ได้แก่ ป้ายหมายเลขทางหลวง, บริเวณ ทางแยกหรือถนนที่เป็นจุดสิ้นสุด, อำเภอ/เขต และจังหวัด

ดูเพิ่มแก้ไข