เส้นเวลาของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ

เส้นเวลาของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ คือ เส้นเวลาที่บอกถึงประวัติศาสตร์ของธรรมชาติตั้งแต่การเกิดบิกแบงจนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างของเอกภพแก้ไข

ดูบทความหลักที่: เส้นเวลาของบิกแบง

เริ่มขึ้นตั้งแต่ 13,798 ล้านปี จนถึง 5,020 ล้านปีก่อน

ช่วงเริ่มแรกของระบบสุริยะและโลกแก้ไข

เริ่มขึ้นตั้งแต่ 5,020 ล้านปี จนถึง 1,000 ล้านปีก่อน

ช่วงกลางของโลกแก้ไข

เริ่มขึ้นตั้งแต่ 1,000 ล้านปี จนถึง 10 ล้านปีก่อน

ช่วงก่อนที่จะมีมนุษย์แก้ไข

เริ่มตั้งแต่ 10 ล้านปี จนถึง 2 ล้านปีก่อน

สำหรับเหตุการณ์หลังจากนี้ ดู เส้นเวลาของยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข