เซลล์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เซล เซลล์ เซลส์ หรือ เซลล์ส เป็นคำที่เขียนทับศัพท์มาจากคำในภาษาอังกฤษ cell, cel, Cells, sale หรือ Zales

cell
หมายถึงหน่วยย่อยที่มีการกั้นขอบเขต โดยทั่วไปเซลล์จะเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอื่น ๆ ที่ใหญ่กว่า ความหมายขึ้นอยู่กับบริบท
cel
  • เซล (cel) ย่อมาจากเซลลูลอยด์ (celluloid) เป็นแผ่นพลาสติกใสใช้ในการทำแอนิเมชัน
  • เซล (cel) ชื่อของโทนสีตามลักษณะของการวาดการ์ตูน
sale
Zales