โพรแคริโอต

(เปลี่ยนทางจาก โปรคาริโอต)

โพรแคริโอต (อังกฤษ: prokaryote) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มและไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสจึงถือว่าไม่มีนิวเคลียส มักเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว คำว่า prokaryotes มาจาก ภาษากรีกโบราณ προ (pro-) ก่อน + κάρυον (karyon) เมล็ด ซึ่งหมายถึงนิวเคลียส + ปัจจัย -otos, พหูพจน์ -otes[1] ตัวอย่างของเซลล์กลุ่มนี้ได้แก่

โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย

อ้างอิง

แก้
  1. Campbell, N. "Biology:Concepts & Connections". Pearson Education. San Francisco: 2003.