นิวเคลียส

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

นิวเคลียส (อังกฤษ: nucleus, พหูพจน์: nucleuses หรือ nuclei (นิวคลีไอ) เป็นศัพท์ภาษาละติน หมายถึงเมล็ดซึ่งอยู่ด้านในผลไม้ โดยทั่วไปมักหมายถึง:

นิวเคลียส ยังอาจหมายถึง

แม่แบบ:Tocright

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์แก้ไข

ดาราศาสตร์แก้ไข

ชีววิทยาแก้ไข

ระบบคอมพิวเตอร์แก้ไข

คณิตศาสตร์แก้ไข

วิทยาศาสตร์อื่น ๆแก้ไข

ศิลปะและสื่อแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข