นิวเคลียส

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

นิวเคลียส (อังกฤษ: nucleus, พหูพจน์: nucleuses หรือ nuclei (นิวคลีไอ) เป็นศัพท์ภาษาละติน หมายถึงเมล็ดซึ่งอยู่ด้านในผลไม้ โดยทั่วไปมักหมายถึง:

นิวเคลียส ยังอาจหมายถึง

แม่แบบ:Tocright

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ แก้

ดาราศาสตร์ แก้

ชีววิทยา แก้

ระบบคอมพิวเตอร์ แก้

คณิตศาสตร์ แก้

วิทยาศาสตร์อื่น ๆ แก้

ศิลปะและสื่อ แก้

อื่น ๆ แก้

ดูเพิ่ม แก้