นิวคลีโอลัส (อังกฤษ: Nucleolus; /n-, njˈklələs, -kliˈləs/, พหูพจน์: นิวคลีโอไล nucleoli; /-l/) เป็นโครงสร้างใหญ่สุดภายในนิวเคลียสของเซลล์ยูคารีโอต[1] ในนิวคลีโอลัสมีความสำคัญคือเป็นบริเวณที่เกิดการชีวกำเนิดของไรโบโซม (ribosome biogenesis) นอกจากนี้นิวคลีโอไลยังมีส่วนในการสร้างอนุภาคการรับรู้ทางสัญญาณ (signal recognition particle) และมีส่วนในการรับมือกับความเครียด (stress) ของเซลล์[2] นิวคลีโอไลประกอบด้วยโปรตีน, DNA และ RNA และก่อตัวขึ้นรอบพื้นที่ทางโครโมโซม (chromosomal regions) เฉพาะ ที่เรียกว่า พื้นที่จัดการนิวคลีโอลาร์ (nucleolar organising regions) การทำงานผิดปกติของนิวคลีโอไลอาจเป็นสาเหตุของอาการผิดปกติในมนุษย์ที่เรียกว่า นิวคลีโอพาธี ("nucleolopathies")[3] ในปัจจุบันนิวคลีโอลัสกำลังถูกสำรวจในฐานะเป้าหมายหนึ่งสำหรับการทำเคโมเทอราพี (chemotherapy) เพื่อรักษาโรคเกมะเร็ง[4][5]

ไดอาแกรมแสดงนิวคลีโอลัสภายในนิวเคลียสของเซลล์
ชีววิทยาเซลล์
เซลล์สัตว์
องค์ประกอบของเซลล์สัตว์โดยทั่วไป:
 1. นิวคลีโอลัส
 2. นิวเคลียส
 3. ไรโบโซม (จุดเล็ก ๆ)
 4. เวสิเคิล
 5. ร่างแหเอนโดพลาสมิกแบบขรุขระ
 6. กอลไจแอปพาราตัส (หรือ กอลไจบอดี)
 7. ไซโทสเกเลตัน
 8. ร่างแหเอนโดพลาสมิกแบบเรียบ
 9. ไมโทคอนเดรียน
 10. แวคิวโอล
 11. ไซโทซอล (ของเหลวที่บรรจุออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นไซโทพลาสซึม)
 12. ไลโซโซม
 13. เซนโทรโซม
 14. เยื่อหุ้มเซลล์

อ้างอิง

แก้
 1. O'Sullivan JM, Pai DA, Cridge AG, Engelke DR, Ganley AR (June 2013). "The nucleolus: a raft adrift in the nuclear sea or the keystone in nuclear structure?". Biomolecular Concepts. 4 (3): 277–86. doi:10.1515/bmc-2012-0043. PMC 5100006. PMID 25436580.
 2. Olson MO, Dundr M (16 February 2015). "Nucleolus: Structure and Function". Encyclopedia of Life Sciences (eLS). doi:10.1002/9780470015902.a0005975.pub3. ISBN 978-0-470-01617-6.
 3. Hetman M (June 2014). "Role of the nucleolus in human diseases. Preface". Biochimica et Biophysica Acta. 1842 (6): 757. doi:10.1016/j.bbadis.2014.03.004. PMID 24631655.
 4. Quin JE, Devlin JR, Cameron D, Hannan KM, Pearson RB, Hannan RD (June 2014). "Targeting the nucleolus for cancer intervention". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease. 1842 (6): 802–16. doi:10.1016/j.bbadis.2013.12.009. PMID 24389329.
 5. Woods SJ, Hannan KM, Pearson RB, Hannan RD (July 2015). "The nucleolus as a fundamental regulator of the p53 response and a new target for cancer therapy". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory Mechanisms. 1849 (7): 821–9. doi:10.1016/j.bbagrm.2014.10.007. PMID 25464032.