ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (สูตรทางเคมี SO2) เป็นออกไซด์ชนิดหนึ่งของกำมะถัน

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
Structure and dimensions of the sulfur dioxide molecule
Space-filling model of the sulfur dioxide molecule
ชื่ออื่น Sulfur(IV) oxide
Sulfurous anhydride
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7446-09-5][CAS]
PubChem 1119
EC number 231-195-2
KEGG D05961
RTECS number WS4550000
SMILES
 
InChI
 
ChemSpider ID 1087
คุณสมบัติ
สูตรเคมี SO2
มวลต่อหนึ่งโมล 64.07 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ colorless gas
ความหนาแน่น 2.551 g/L (gas)
1.46 g/cm3 (liquid, −10 °C)
จุดหลอมเหลว

−75.5 °C, 198 K, -104 °F

จุดเดือด

−10.0 °C, 263 K, 14 °F

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 22.97 g/100 mL (0 °C)
11.58 g/100 mL (20 °C)
9.4 g/100 mL (25 °C) [1]
ความสามารถละลายได้ very soluble in acetone, methyl isobutyl ketone, acetic acid, alcohol
soluble in sulfuric acid
pKa 1.81
ความหนืด 0.403 cP (0 °C)
โครงสร้าง
รูปร่างโมเลกุล Bent, C2v
Dipole moment 1.62 D
ความอันตราย
การจำแนกของ EU Toxic (T)
Corrosive (C)
EU Index 016-011-00-9
NFPA 704
0
3
0
 
R-phrases R23 R34
S-phrases (S1/2) S9 S26 S36/37/39 S45
จุดวาบไฟ Non-flammable
LD50 3000 ppm (30 min inhaled, mouse)
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

สมบัติทางเคมี แก้ไข

2SO2+O2→2SO3 ซึ่งก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์นี้สามารถละลายน้ำเกิดเป็นสารละลายกรดซัลฟิวริก

  • เป็นแอซิดิกออกไซด์ (ออกไซด์ของธาตุที่ทำปฏิกิริยากับน้ำได้สารละลายกรด) เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรดซัลฟิวรัส

อ้างอิง แก้ไข

  1. Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 0-07-049439-8