เดอะเลเจนด์ออฟเซลดา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เซลด้า)

เดอะเลเจนด์ออฟเซลดา (อังกฤษ: The Legend of Zelda) อาจหมายถึง

The Legend of Zelda ซีรีส์หลัก

The Legend of Zelda เกมที่แตกแยกออกมาจากซีรีส์หลัก

The Legend of Zelda บนระบบของเครื่องเกม BS-X Broadcasting System

  • ปี 1995 BS The Legend of Zelda
  • ปี 1997 BS The Legend of Zelda: Ancient Stone Tablets
  • ปี 1997 BS The Legend of Zelda: Triforce of the Gods

The Legend of Zelda บนเครื่องเกมอื่นๆ(ที่ไม่ใช่ของ Nintendo)

  • ปี 1989 The Legend of Zelda Game Watch
  • ปี 1993 Link: The Faces of Evil
  • ปี 1993 Zelda: The Wand of Gamelon
  • ปี 1994 Zelda's Adventure

The Legend of Zelda ที่ปรากฏอยู่บนเกมอื่น

  • ปี 1992 Barcode Battler II
  • ปี 1999 Super Smash Bros.
  • ปี 2001 Super Smash Bros. Melee
  • ปี 2003 Collector's Edition
  • ปี 2003 WarioWare, Inc.
  • ปี 2003 Soulcalibur II
  • ปี 2008 Super Smash Bros. Brawl
  • ปี 2008 Captain Rainbow
  • ปี 2012 Nintendo Land
  • ปี 2012 Scribblenauts Unlimited
  • ปี 2014 Super Smash Bros. for Nintendo 3DS/Wii U
  • ปี 2015 Monster Hunter 4 Ultimate

The Legend of Zelda Animation

The Legend of Zelda Comics