เกมบอยรุ่นแรกสุด

เกมบอย (อังกฤษ: Game Boy) เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่ถอดเปลี่ยนเกมส์ได้หลากหลาย ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ผลิตโดยบริษัทนินเทนโด โดยพัฒนาต่อมาจากเกมกด เป็นเครื่องเล่นเกมที่มียอดขายสูงที่สุดจนถึงปัจจุบัน และมีรุ่นต่างๆ มากมาย

รุ่นแก้ไข

เกมบอยแก้ไข

เกมบอยรุ่นแรกสุดวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1989 ที่ประเทศญี่ปุ่น ใช้โปรเซสเซอร์แบบ Zilog Z80 และจอภาพ LCD ขาวดำ เล่นเกมจากตลับเกม

เกมบอยพ็อกเก็ตแก้ไข

ค.ศ. 1996 นินเทนโดได้วางขายเกมบอยพ็อกเก็ต (Game Boy Pocket) ที่ออกแบบให้มีขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงานมากขึ้น หลังจากนั้น นินเทนโดก็ได้เริ่มวางขายเกมบอยคัลเลอร์ (Game Boy Color) ซึ่งก็ไม่ทำให้คนทั้งโลกผิดหวัง ด้วยหน้าจอสีที่แสดงสีได้มากถึง 65,000 สี และมีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก