ค่าประสบการณ์ (อังกฤษ: experience point มักย่อเป็น EXP และ XP) เป็นหน่วยวัดที่ใช้ในเกมสวมบทบาท (อาร์พีจี) จำนวนมากเพื่อบอกปริมาณความก้าวหน้าของตัวละครผู้เล่นตลอดเกม โดยทั่วไป ค่าประสบการณ์ได้จากการทำภารกิจ (เควส) เสร็จสิ้น การเอาชนะอุปสรรคและศัตรู และการเล่นสวมบทบาทที่สำเร็จ

ในอาร์พีจีหลายเกม ตัวละครเริ่มค่อนข้างอ่อนแอและไม่ได้ฝึก เมื่อได้ปริมาณประสบการณ์เพียงพอแล้ว ตัวละคร "เลเวลอัพ" คือ บรรลุการพัฒนาตัวละครขั้นต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าวโดยทั่วไปเพิ่มสถิติของตัวละคร เช่น พลังชีวิตและความแข็งแกร่ง และอาจให้ตัวละครได้ความสามารถใหม่หรือปรับปรุงความสามารถที่มีอยู่แล้ว