เกมแอ็กชัน (อังกฤษ: action game) เป็นประเภทของเกมที่เน้นการท้าทายทางกาย เช่นการประสานสายตากับมือ และปฏิกิริยากับเวลา เกมประเภทนี้จะแบ่งได้เป็นประเภทย่อยอีกมากมาย เช่น เกมต่อสู้ เกมยิงปืน และเกมแพลตฟอร์ม ซึ่งถือว่าเป็นเกมแอ็กชันที่สำคัญที่สุด แม้ว่าเกมแนววางแผนแบบทันที (real-time strategy) ก็ถือว่าเป็นเกมแอ็กชันเช่นกันก็ตาม

Animation of the main character moving in a maze, avoiding traps and fighting enemies.
Prince of Persia is a platform game from 1989.

ในเกมแอ็กชันเกมหนึ่ง ๆ ผู้เล่นจะได้ควบคุมอวตารของตัวเอก อวตารจะต้องหาทางผ่านด่าน เก็บสิ่งของ หลบหลีกอุปสรรค และต่อสู้กับศัตรูด้วยการโจมตีแบบต่าง ๆ ในตอนจบด่านหรือกลุ่มด่าน ผู้เล่นจะต้องเอาชนะหัวหน้าศัตรูของเกม (boss) ที่มีตัวขนาดใหญ่และท้าทายมากกว่าศัตรูตัวอื่น ๆ การโจมตีของศัตรูและอุปสรรคจะทำให้พลังชีวิตและจำนวนชีวิตของอวตารลดลง และเกมจะจบลงเมื่อจำนวนชีวิตหมดลง หรือบางกรณี ผู้เล่นสามารถชนะเกมได้ด้วยการจบด่านที่มีแบบต่อเนื่อง แต่เกมแอ็กชันจำนวนมากนั้นไม่สามารถจบเกมได้และมีจำนวนด่านไม่จำกัด โดยผู้เล่นจะมีเป้าหมายเดียวคือ เก็บสิ่งของและเอาชนะศัตรูเพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุด