บูมเมอแรง (อังกฤษ: boomerang) เป็นเครื่องมือไว้ร่อนกลางอากาศ รูปตัววี โดยมากใช้เป็นอาวุธสำหรับล่าของชาวพื้นเมืองอะบอริจิน นอกจากนั้นยังใช้งานเพื่อความบันเทิงด้านกีฬา

บูมเมอแรง