ฮิโระชิมะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ฮิโรชิมา)

ฮิโระชิมะ หรือ ฮิโรชิม่า (広島) อาจหมายถึง