ปริมณฑล (ภูมิศาสตร์)

ปริมณฑล คือเมืองที่อยู่ล้อมรอบเขตเมืองที่พิจารณา หรือเมืองขนาดใหญ่ มักจะเป็นที่อยู่อาศัย หรือชุมชนเมืองที่มีความเชื่อมโยงอยู่กับนครหลวง[1]

ปริมณฑลรอบเมืองโคโลราโดสปริง เป็นบ้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้