การยกเลิกระบบแคว้น

การยกเลิกระบบแคว้น (ญี่ปุ่น: 廃藩置県โรมาจิhaihan-chiken) ในจักรวรรดิญี่ปุ่นและถูกแทนที่โดยระบบจังหวัด ใน ค.ศ. 1871 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการฟื้นฟูเมจิ เมื่อ ค.ศ. 1868 ในช่วงต้นยุคเมจิ (ปัจจุบันมีทั้งหมด 47 จังหวัดจากฮกไกโดถึงโอกินาวะ)

ภายใต้การปฏิรูปไดเมียว ทุกแคว้นต้องถวายคืนพระราชอำนาจแก่จักรพรรดิเมจิ

ดูเพิ่มแก้ไข