กองทัพอากาศทหารบกสหรัฐ

กองทัพอากาศทหารบกสหรัฐ (อังกฤษ: United States Army Air Forces, ย่อ: USAAF) เป็นหน่วยสมรภูมิทางอากาศของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งยกฐานะขึ้นมาจากกองบินอากาศทหารบกสหรัฐ (United States Army Air Corps) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1941 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สหรัฐได้ประกาศสงครามต่อไรช์เยอรมันในสองเดือนก่อนหน้า

กองทัพอากาศทหารบกสหรัฐ
United States Army Air Forces
เครื่องหมายหน่วย
ประจำการ20 มิถนุยน 1941 – 18 กันยายน 1947
(6 ปี 3 เดือน)
ปลดประจำการ18 กันยายน ค.ศ. 1947
ประเทศ สหรัฐ
รูปแบบกองทัพอากาศ
บทบาทสมรภูมิทางอากาศ
กำลังรบ2.4 ล้านนาย (มี.ค. 1944)
80,000 อากาศยาน (ก.ค. 1944)

แม้ USAAF จะมีสถานะเทียบเท่ากองทัพอากาศ แต่บุคลากรของ USAAF ยังถือว่าสังกัดกองทัพบก องค์กรนี้ถูกแยกออกจากกองทัพบกโดยผลของรัฐบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ ค.ศ. 1947 (National Security Act of 1947) ซึ่งได้กำหนดให้ยกฐานะ USAAF ขึ้นเป็นเหล่าทัพใหม่ในวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1947[1] กลายเป็นกองทัพอากาศสหรัฐในปัจจุบัน ถือเป็นหนึ่งในห้าเหล่าทัพของกองทัพสหรัฐ

อ้างอิง แก้

  1. "The Air Force Fact Sheet" (AF.mil) Retrieved 25 April 2016.