หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล (24 ตุลาคม พ.ศ. 2493) เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร ถือเป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐาน ลำดับที่ 3 ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467

หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ประสูติ24 ตุลาคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
ราชสกุลยุคล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
พระมารดาทองแถม ประยูรโต

พระประวัติ แก้

ประสูติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2493[1] เป็นพระโอรสใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร กับทองแถม ประยูรโต เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พล.อ. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล มีโสทรเชษฐภคินีสององค์ คือ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ และหม่อมเจ้าหญิงยังไม่มีพระนาม (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อชันษา 1 วัน)

การศึกษาและฝึกอบรม[2] แก้

หลังจากสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (B.C.C.115) แล้ว พล.อ. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ได้เสด็จไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ด้านการทหาร ได้แก่

ด้านการทหาร[3] แก้

พล.อ. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ ดำรงแหน่งรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ผู้ชำนาญการกองทัพบก และเคยดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก หลังจากเกษียณอายุราชการแล้วปัจจุบันทรงเป็นที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และประธานคณะกรรมการ BWC ประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และยังทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคขององค์การอนามัยโลก และทรงเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี และทรงงานเกี่ยวกับการป้องกัน คชรน. โดยทรงร่วมเป็นกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้บรรยายอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น

กรณียกิจและการปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ แก้

ทรงเคยดำรงแหน่งรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ผู้ชำนาญการกองทัพบก และเคยดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก[6] ปัจจุบันทรงเป็นที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และ ประธานคณะกรรมการ BWC ประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ[7] และยังทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคขององค์การอนามัยโลก[8] และทรงเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลก ในกลุ่มที่ปรึกษาทางวิชาการด้านการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขพลเรือนกับหน่วยงานด้านความมั่นคง (Health and Security Interface Technical Advisory Group, HIS-TAG)

พล.อ. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ได้เสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อยู่บ่อยครั้ง[9] อาทิ

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พล.อ. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นหนึ่งในผู้ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ โดยพล.อ. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นผู้แทนประจำทิศทักษิณ[12]

นอกจากนี้ พล.อ. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ยังได้ถวายงานเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อยู่บ่อยครั้ง อาทิ

 • เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีพ.ศ. 2563
 • เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่ข้าราชการทหาร ตำรวจที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ[13][14]
 • เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี มิตรภาพระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเบลเยียม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี แบงค็อก โอกาสนี้ทรงรับเจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียม ที่เสด็จมาทรงเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล และหม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล โดยเสด็จในการนี้ด้วย
 • เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2563 ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปีพ.ศ. 2563 โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ในด้านสาธารณกุศล พล.อ. ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ได้ทรงเป็นประธานในการระดมทุนเพื่อจดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาฯ" และทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ[15]

พระเกียรติยศ แก้

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม22

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล แก้

 •   สหประชาชาติ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เหรียญหน่วยบริการพิเศษแห่งสหประชาชาติ[22]
หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
รับใช้  ไทย
แผนก/สังกัดกองทัพบกไทย
ชั้นยศ  พลเอก
หน่วยกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-19. สืบค้นเมื่อ 2020-06-19.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-19. สืบค้นเมื่อ 2020-06-19.
 4. ราชสกุล “ยุคล” กับการเมืองไทย
 5. ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารพิเศษ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/260/T_0001.PDF
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-07-08. สืบค้นเมื่อ 2020-07-07.
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-21. สืบค้นเมื่อ 2020-06-19.
 8. https://twitter.com/Intel_Sec/status/1201706055236866048/photo/1
 9. "ผู้แทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีกงเต็ก อุทิศถวาย "เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-12-11.
 10. ข่าวในพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 37ข วันที่ 24 ธันวาคม 2558
 11. ข่าวในพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 16ข วันที่ 15 มิถุนายน 2559
 12. หมายกำหนดการ ที่ ๑๐/๒๕๖๒ หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เก็บถาวร 2019-05-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 13. ข่าวในพระราชสำนัก พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่ข้าราชการทหาร ตำรวจที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ https://news.ch7.com/detail/392415 เก็บถาวร 2020-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 14. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 https://ch3thailandnews.bectero.com/news/168664 เก็บถาวร 2020-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 15. ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรื่อง ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิสถาบันการศึกษา ในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ”
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล), เล่ม ๑๒๙, ตอน ๑๘ ข, วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๒
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/016/1.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/016/T_0002.PDF
 19. ราชกิจจานุเบกษา, [ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ" [กระทรวงกลาโหม]] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177252.PDF , เล่ม ๑๒๒, ตอน ๒๓ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๔
 20. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา หน้า ๒๔ เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ, เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒
 22. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 3 นายทหารพิเศษ ราชสกุล "ยุคล"

แหล่งข้อมูลอื่น แก้