ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (อังกฤษ: National Center for Genetic Engineering and Biotechnology) หรือ ไบโอเทค เป็นศูนย์วิจัยด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในสังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม, การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ[2]

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง20 กันยายน พ.ศ. 2526
สำนักงานใหญ่113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
บุคลากรนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 472 คน [1]
เจ้าหน้าที่ 78 คน [1]
ผู้บริหาร 20 คน [1]
งบประมาณประจำปี772.68 ล้านบาท [1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • วรรณพ วิเศษสงวน, ผู้อำนวยการ
  • เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, รองผู้อำนวยการ
  • นตพร จันทร์วราสุทธิ์, รองผู้อำนวยการ
  • ธีรยุทธ ตู้จินดา, รักษาการรองผู้อำนวยการ
  • จุฑามาส อุดมสรยุทธ, รักษาการรองผู้อำนวยการ
เอกสารหลัก
เว็บไซต์www.biotec.or.th

ไบโอเทคจัดตั้งครั้งแรกตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพแก่หน่วยงานในภาครัฐ โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา และต่อมาได้เริ่มสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ และอุดหนุนการวิจัยขั้นปริญญาโท-เอก. ในปี พ.ศ. 2537 ได้เริ่มดำเนินการวิจัยเองในศูนย์ และในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุน จากการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการของตน มาเป็นการไปจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการของศูนย์ ณ สถาบันเครือข่ายแทน[3]

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มี ดร.วรรณพ วิเศษสงวน เป็นผู้อำนวยการ[4]

ผลงาน

แก้

ในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติได้ 216 รายการ และ 29 ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มีปัจจัยกระทบเกิน 4 และมีสิทธิบัตร 16 รายการ[1]

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "BIOTEC ANNAL REPORT 2012" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-10-01. สืบค้นเมื่อ 2013-04-17.
  2. นโยบายศูนย์ไบโอเทค เก็บถาวร 2007-05-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, เรียกดู 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  3. ความเป็นมา เก็บถาวร 2007-06-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, เรียกดู 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
  4. "ผู้บริหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-05-07. สืบค้นเมื่อ 2018-04-26.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้