อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (อังกฤษ: Weapon of Mass Destruction, ย่อ WMD) คืออาวุธที่สามารถสังหารมนุษย์, สัตว์หรือพืชในจำนวนมาก และอาจทำลายสภาพแวดล้อมของโลกอย่างมหาศาล ซึ่งจำแนกได้เป็นอาวุธหลายประเภทด้วยกันได้แก่ อาวุธปรมาณู, อาวุธชีวภาพ, อาวุธเคมี รวมไปถึงอาวุธกัมมันตภาพรังสี (ต่างจากอาวุธปรมาณูตรงที่ให้แรงระเบิดน้อยกว่ามาก แต่แพร่กัมมันตรังสีในปริมาณที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับอาวุธปรมาณู) ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นจากกองกำลังที่มีอำนาจทางการเงินและเทคโนโลยีที่ด้อยกว่า (เช่น ผู้ก่อการร้าย) เป็นที่โต้เถียงกันว่าศัพท์นี้ (ในภาษาอังกฤษ ส่วนในภาษาไทยนั้น ไม่ค่อยพบเห็นการใช้คำนี้มากนัก) ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อใด โดยนิยามนี้อาจถูกใช้ครั้งแรกใน พ.ศ. 2480 (เมื่ออ้างอิงถึงการทิ้งระเบิดที่เกร์นิกาในสเปนด้วยการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดในสงครามกลางเมืองสเปน) หรือใน พ.ศ. 2488 (เมื่ออ้างอิงถึงการที่สหรัฐอเมริกาใช้อาวุธปรมาณูกับเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในญี่ปุ่น) และเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ศัพท์นี้ก็ถูกใช้กับอาวุธอื่นนอกจากอาวุธตามปกติมากขึ้น แต่คำนี้ถูกใช้มากที่สุดในการบุกครองอิรัก พ.ศ. 2546 ที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้นำการโจมตี (โดยอ้างเหตุในการรุกรานว่าอิรักนั้นครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง)

สัญลักษณ์อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง

สัญลักษณ์ทั่วไปของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แก้

ประเภทสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ ยูนิโค้ด รูปภาพ
สัญลักษณ์สารพิษ U+2620[1]  
สัญลักษณ์อาวุธกัมมันภาพตรังสี U+2622[2]  
สัญลักษณ์อาวุธชีวภาพ U+2623[3]  

อ้างอิง แก้

  1. "Unicode Character 'SKULL AND CROSSBONES' (U+2620)". fileformat.info. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 May 2018. สืบค้นเมื่อ 2018-05-12.
  2. "Unicode Character 'RADIOACTIVE SIGN' (U+2622)". fileformat.info. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 May 2018. สืบค้นเมื่อ 2018-05-12.
  3. "Unicode Character 'BIOHAZARD SIGN' (U+2623)". fileformat.info. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 May 2018. สืบค้นเมื่อ 2018-05-12.