รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 42 แห่ง[1]

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้น ๆ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

สถิติ แก้

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  อินโดนีเซีย
10 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง, ธรรมชาติ 4 แห่ง
  เวียดนาม
8 แห่ง
วัฒนธรรม 5 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
  ไทย
7 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
  ฟิลิปปินส์
6 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
  กัมพูชา
4 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง
  มาเลเซีย วัฒนธรรม 2 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  ลาว
3 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง
  พม่า
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง
  สิงคโปร์
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง
 
นครวัด

 กัมพูชา แก้

 ไทย แก้

 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 พม่า แก้

 
เมืองพุกาม

 ฟิลิปปินส์ แก้

 
เมืองบีกัน

 มาเลเซีย แก้

 
มะละกา

 ลาว แก้

 
ทุ่งไหหิน

 เวียดนาม แก้

 
ฮอยอัน

 สิงคโปร์ แก้

 
สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์

 อินโดนีเซีย แก้

 
โบโรบูดูร์

อ้างอิง แก้

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้