รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 41 แห่ง[1]

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้น ๆ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

สถิติแก้ไข

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  อินโดนีเซีย
9 แห่ง
วัฒนธรรม 5 แห่ง, ธรรมชาติ 4 แห่ง
  เวียดนาม
8 แห่ง
วัฒนธรรม 5 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
  ฟิลิปปินส์
6 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
  ไทย
5 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  มาเลเซีย
4 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  กัมพูชา
3 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง
  ลาว วัฒนธรรม 3 แห่ง
  พม่า
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง
  สิงคโปร์
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง

 กัมพูชาแก้ไข

 ไทยแก้ไข

 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 พม่าแก้ไข

 
เมืองพุกาม

 ฟิลิปปินส์แก้ไข

 
เมืองบีกัน

 มาเลเซียแก้ไข

 
มะละกา

 ลาวแก้ไข

 เวียดนามแก้ไข

 
ฮอยอัน

 สิงคโปร์แก้ไข

 อินโดนีเซียแก้ไข

 
โบโรบูดูร์

อ้างอิงแก้ไข

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข