รายชื่อวัตถุท้องฟ้าของเมซีเย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

วัตถุท้องฟ้าของเมซีเย เป็นกลุ่มของวัตถุทางดาราศาสตร์ที่มีการจัดหมวดหมู่ขึ้นโดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ ชาร์ล เมซีเย ในผลงานชุด "Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles" (รายการเนบิวลาและกระจุกดาว) ซึ่งเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1771 ฉบับแก้ไขครั้งล่าสุด (จากผลสังเกตการณ์ของเมซีเย) จัดทำในปี ค.ศ. 1966 ที่มาของการจัดทำรายการวัตถุท้องฟ้านี้ เนื่องจากเมซีเยเป็นนักล่าดาวหาง และมีความสับสนกับวัตถุท้องฟ้าบางอย่างที่ดูคล้ายดาวหางแต่ไม่ใช่ดาวหาง เขาจึงจัดทำรายการวัตถุท้องฟ้าขึ้น รายการวัตถุท้องฟ้าของเมซีเยเป็นหนึ่งในบรรดารายชื่อทางดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด วัตถุท้องฟ้าของเมซีเยหลายรายการยังถูกเรียกด้วยชื่อรหัสเมซีเยอยู่จนถึงปัจจุบัน

รายการวัตถุชุดแรกมี 45 รายการ ตั้งแต่หมายเลข M1 ถึง M45 ส่วนชุดสุดท้ายที่พิมพ์เผยแพร่โดยเมซีเย มี 103 รายการ ต่อมามีการเพิ่มรายการเข้าไปโดยนักดาราศาสตร์คนอื่นจนกระทั่งชุดล่าสุดมี 110 รายการ

แผนที่ดาวแสดงวัตถุท้องฟ้าของเมซีเย แก้

 
แผนที่ดาวของเมซีเย

รายการวัตถุท้องฟ้าของเมซีเย แก้

      กระจุกดาว       เนบิวลา       ดาราจักร       อื่นๆ

หมายเลขเมซีเย หมายเลข NGC ชื่อสามัญ ภาพ ประเภทวัตถุ ระยะห่าง (kly) กลุ่มดาว ความส่องสว่างปรากฏ
M1 NGC 1952 เนบิวลาปู   ซากซูเปอร์โนวา 6.3 วัว 9.0
M2 NGC 7089     กระจุกดาวทรงกลม 36 คนแบกหม้อน้ำ 7.5
M3 NGC 5272     กระจุกดาวทรงกลม 31 สุนัขล่าเนื้อ 7.0
M4 NGC 6121     กระจุกดาวทรงกลม 7 แมงป่อง 7.5
M5 NGC 5904     กระจุกดาวทรงกลม 23 งู 7.0
M6 NGC 6405 กระจุกดาวผีเสื้อ   กระจุกดาวเปิด 2 แมงป่อง 4.5
M7 NGC 6475 กระจุกดาวปโตเลมี   กระจุกดาวเปิด 1 แมงป่อง 3.5
M8 NGC 6523 เนบิวลาทะเลสาบ   กระจุกดาว กับ เนบิวลา 6.5 คนยิงธนู 5.0
M9 NGC 6333     กระจุกดาวทรงกลม 26 คนแบกงู 9.0
M10 NGC 6254     กระจุกดาวทรงกลม 13 คนแบกงู 7.5
M11 NGC 6705 กระจุกดาวเป็ดป่า   กระจุกดาวเปิด 6 โล่ 7.0
M12 NGC 6218     กระจุกดาวทรงกลม 18 คนแบกงู 8.0
M13 NGC 6205 กระจุกดาวเฮอร์คิวลีส   กระจุกดาวทรงกลม 22 เฮอร์คิวลีส 5.8
M14 NGC 6402     กระจุกดาวทรงกลม 27 คนแบกงู 9.5
M15 NGC 7078 กระจุกดาวม้าบิน   กระจุกดาวทรงกลม 33 ม้าบิน 7.5
M16 NGC 6611 เนบิวลาอินทรี   กระจุกดาวกับบริเวณเอช 2 7 งู 6.5
M17 NGC 6618 เนบิวลาโอเมกา   กระจุกดาวกับบริเวณเอช 2 5 คนยิงธนู 7.0
M18 NGC 6613     กระจุกดาวเปิด 6 คนยิงธนู 8.0
M19 NGC 6273     กระจุกดาวทรงกลม 27 คนแบกงู 8.5
M20 NGC 6514 เนบิวลาสามแฉก   กระจุกดาวกับบริเวณเอช 2 2.2 คนยิงธนู 5.0
M21 NGC 6531     กระจุกดาวเปิด 3 คนยิงธนู 7.0
M22 NGC 6656 กระจุกดาวคนยิงธนูใหญ่   กระจุกดาวทรงกลม 10 คนยิงธนู 6.5
M23 NGC 6494     กระจุกดาวเปิด 4.5 คนยิงธนู 6.0
M24 NGC 6603 เมฆดาวฤกษ์คนยิงธนูเล็ก   ทางช้างเผือก เมฆดาวฤกษ์ 10 คนยิงธนู 11.5
M25 IC 4725     กระจุกดาวเปิด 2 คนยิงธนู 4.9
M26 NGC 6694     กระจุกดาวเปิด 5 โล่ 9.5
M27 NGC 6853 เนบิวลาดัมบ์เบลล์   เนบิวลาดาวเคราะห์ 1.25 หมาจิ้งจอก 7.5
M28 NGC 6626     กระจุกดาวทรงกลม 18 คนยิงธนู 8.5
M29 NGC 6913     กระจุกดาวเปิด 7.2 หงส์ 9.0
M30 NGC 7099     กระจุกดาวทรงกลม 25 แพะทะเล 8.5
M31 NGC 224 ดาราจักรอันโดรเมดา   ดาราจักรชนิดก้นหอย 2500 แอนดรอเมดา 3.5
M32 NGC 221     ดาราจักรแคระชนิดรี 2900 แอนดรอเมดา 10.0
M33 NGC 598 ดาราจักรสามเหลี่ยม   ดาราจักรชนิดก้นหอย 2590 สามเหลี่ยม 7.0
M34 NGC 1039     กระจุกดาวเปิด 1.4 เพอร์ซิอัส 6.0
M35 NGC 2168     กระจุกดาวเปิด 2.8 คนคู่ 5.5
M36 NGC 1960     กระจุกดาวเปิด 4.1 สารถี 6.5
M37 NGC 2099     กระจุกดาวเปิด 4.6 สารถี 6.0
M38 NGC 1912     กระจุกดาวเปิด 4.2 สารถี 7.0
M39 NGC 7092     กระจุกดาวเปิด 0.3 หงส์ 5.5
M40   Winnecke 4   ดาวคู่ WNC4 0.51 หมีใหญ่ 9.0
M41 NGC 2287     กระจุกดาวเปิด 2.4 สุนัขใหญ่ 5.0
M42 NGC 1976 เนบิวลานายพราน   บริเวณเอช 2 1.6 นายพราน 5.0
M43 NGC 1982 เนบิวลาเดอแมร็อง   บริเวณเอช 2
(ส่วนหนึ่งของเนบิวลานายพราน)
1.6 นายพราน 7.0
M44 NGC 2632 กระจุกดาวรวงผึ้ง   กระจุกดาวเปิด 0.5 ปู 4.0
M45   กระจุกดาวลูกไก่ กระจุกดาวเปิด 0.4 Taurus 1.4
M46 NGC 2437     กระจุกดาวเปิด 5.4 ท้ายเรือ 6.5
M47 NGC 2422     กระจุกดาวเปิด 1.6 ท้ายเรือ 4.5
M48 NGC 2548     กระจุกดาวเปิด 1.5 งูไฮดรา 5.5
M49 NGC 4472     ดาราจักรชนิดรี 60000 หญิงสาว 10.0
M50 NGC 2323     กระจุกดาวเปิด 3 ยูนิคอร์น 7.0
M51 NGC 5194, NGC 5195 ดาราจักรน้ำวน   ดาราจักรชนิดก้นหอย 37000 สุนัขล่าเนื้อ 8.0
M52 NGC 7654     กระจุกดาวเปิด 7 ค้างคาว 8.0
M53 NGC 5024     กระจุกดาวทรงกลม 56 ผมเบเรนิซ 8.5
M54 NGC 6715     กระจุกดาวทรงกลม 83 คนยิงธนู 8.5
M55 NGC 6809     กระจุกดาวทรงกลม 17 คนยิงธนู 7.0
M56 NGC 6779     กระจุกดาวทรงกลม 32 พิณ 9.5
M57 NGC 6720 เนบิวลาวงแหวน   เนบิวลาดาวเคราะห์ 2.3 Lyra 9.5
M58 NGC 4579     ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน 60000 หญิงสาว 11.0
M59 NGC 4621   ดาราจักรชนิดรี 60000 หญิงสาว 11.5
M60 NGC 4649     ดาราจักรชนิดรี 60000 หญิงสาว 10.5
M61 NGC 4303   ดาราจักรชนิดก้นหอย 60000 หญิงสาว 10.5
M62 NGC 6266     กระจุกดาวทรงกลม 22 คนแบกงู 8.0
M63 NGC 5055 ดาราจักรดอกทานตะวัน   ดาราจักรชนิดก้นหอย 37000 สุนัขล่าเนื้อ 8.5
M64 NGC 4826 ดาราจักรตาดำ   ดาราจักรชนิดก้นหอย 12000 ผมเบเรนิซ 9.0
M65 NGC 3623     ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน 35000 สิงโต 10.5
M66 NGC 3627     ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน 35000 สิงโต 10.0
M67 NGC 2682     กระจุกดาวเปิด 2.25 ปู 7.5
M68 NGC 4590     กระจุกดาวทรงกลม 32 งูไฮดรา 9.0
M69 NGC 6637     กระจุกดาวทรงกลม 25 คนยิงธนู 9.0
M70 NGC 6681     กระจุกดาวทรงกลม 28 คนยิงธนู 9.0
M71 NGC 6838     กระจุกดาวทรงกลม 12 ลูกธนู 8.5
M72 NGC 6981     กระจุกดาวทรงกลม 53 คนแบกหม้อน้ำ 10.0
M73 NGC 6994   ดาวเรียงเด่น คนแบกหม้อน้ำ 9.0
M74 NGC 628   ดาราจักรชนิดก้นหอย 35000 ปลา 10.5
M75 NGC 6864     กระจุกดาวทรงกลม 58 คนยิงธนู 9.5
M76 NGC 650, NGC 651 เนบิวลาดัมบ์เบลล์เล็ก   เนบิวลาดาวเคราะห์ 3.4 เพอร์ซิอัส 12.0
M77 NGC 1068   ดาราจักรชนิดก้นหอย 60000 ซีตัส 10.5
M78 NGC 2068   เนบิวลาจางๆ 1.6 นายพราน 8.0
M79 NGC 1904     กระจุกดาวทรงกลม 40 กระต่ายป่า 8.5
M80 NGC 6093     กระจุกดาวทรงกลม 27 แมงป่อง 8.5
M81 NGC 3031 ดาราจักรของโบเดอ   ดาราจักรชนิดก้นหอย 11000 หมีใหญ่ 8.5
M82 NGC 3034 ดาราจักรซิการ์   Starburst galaxy 11000 หมีใหญ่ 9.5
M83 NGC 5236 ดาราจักรกงล้อน่านฟ้าใต้   ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน 10000 งูไฮดรา 8.5
M84 NGC 4374   ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า 60000 หญิงสาว 11.0
M85 NGC 4382     ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า 60000 ผมเบเรนิซ 10.5
M86 NGC 4406     ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า 60000 หญิงสาว 11.0
M87 NGC 4486 ดาราจักรปืนควัน   ดาราจักรชนิดรี 60000 หญิงสาว 11.0
M88 NGC 4501     ดาราจักรชนิดก้นหอย 60000 ผมเบเรนิซ 11.0
M89 NGC 4552   ดาราจักรชนิดรี 60000 หญิงสาว 11.5
M90 NGC 4569     ดาราจักรชนิดรี 60000 หญิงสาว 11.0
M91 NGC 4548   ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน 60000 ผมเบเรนิซ 11.5
M92 NGC 6341     กระจุกดาวทรงกลม 26 เฮอร์คิวลีส 7.5
M93 NGC 2447     กระจุกดาวเปิด 4.5 ท้ายเรือ 6.5
M94 NGC 4736 ดาราจักรชนิดก้นหอย 14500 สุนัขล่าเนื้อ 9.5
M95 NGC 3351     ดาราจักรชนิดก้นหอย 38000 สิงโต 11.0
M96 NGC 3368     ดาราจักรชนิดก้นหอย 38000 สิงโต 10.5
M97 NGC 3587 เนบิวลานกฮูก   เนบิวลาดาวเคราะห์ 2.6 หมีใหญ่ 12.0
M98 NGC 4192     ดาราจักรชนิดก้นหอย 60000 ผมเบเรนิซ 11.0
M99 NGC 4254 กงล้อเคเธอรีน   ดาราจักรชนิดก้นหอย 60000 ผมเบเรนิซ 10.5
M100 NGC 4321 ดาราจักรกระจก   ดาราจักรชนิดก้นหอย 60000 ผมเบเรนิซ 10.5
M101 NGC 5457 ดาราจักรกงล้อ   ดาราจักรชนิดก้นหอย 24000 หมีใหญ่ 8.5
M102 NGC 5866 ดาราจักรแกนหมุน   ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า 50000 มังกร 10.7
M103 NGC 581     กระจุกดาวเปิด 8 ค้างคาว 7.0
M104 NGC 4594 ดาราจักรหมวกปีก   ดาราจักรชนิดก้นหอย 50000 หญิงสาว 9.5
M105 NGC 3379     ดาราจักรชนิดรี 38000 สิงโต 11.0
M106 NGC 4258   ดาราจักรชนิดก้นหอย 25000 สุนัขล่าเนื้อ 9.5
M107 NGC 6171     กระจุกดาวทรงกลม 20 คนแบกงู 10.0
M108 NGC 3556     ดาราจักรชนิดก้นหอย 45000 หมีใหญ่ 11.0
M109 NGC 3992     ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน 55000 หมีใหญ่ 11.0
M110 NGC 205   ดาราจักรแคระชนิดรี 2200 แอนดรอเมดา 10.0

ดูเพิ่ม แก้

วัตถุท้องฟ้าของเมซีเย

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้