กลุ่มดาวท้ายเรือ

กลุ่มดาวท้ายเรือ เป็นกลุ่มดาวหนึ่งทางซีกฟ้าใต้ เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดจากการแบ่งกลุ่มดาวเรืออาร์โก

กลุ่มดาวท้ายเรือ (Puppis)
กลุ่มดาวท้ายเรือ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Pup
ชื่อคุณศัพท์: Puppis
สัญลักษณ์: ท้ายเรือ
ไรต์แอสเซนชัน:7.5 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −30°
เนื้อที่:673 ตารางองศา (อันดับที่ 20)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
4
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวเนออส (ζ Pup)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 2.25)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกไพท้ายเรือ
ฝนดาวตกเซตาท้ายเรือ
ฝนดาวตกท้ายเรือ-ใบเรือ
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวยูนิคอร์น
กลุ่มดาวเข็มทิศ
กลุ่มดาวใบเรือ
กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ
กลุ่มดาวนกเขา
กลุ่มดาวหมาใหญ่
กลุ่มดาวงูไฮดรา
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +40° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกุมภาพันธ์