กลุ่มดาวเรืออาร์โก

อดีตกลุ่มดาว

กลุ่มดาวเรืออาร์โก (Argo Navis) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งที่เคยระบุชื่อไว้ในสมัยโบราณ เป็นกลุ่มดาวที่มีพื้นที่บนท้องฟ้ามากที่สุด โดยมีความกว้างประมาณ 75 องศาในท้องฟ้า อยู่ทางตะวันออกของกลุ่มดาวหมาใหญ่ (Canis Major) ทางใต้ของกลุ่มดาวยูนิคอร์น (Monoceros) และกลุ่มดาวงูไฮดรา (Hydra) แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างทางช้างเผือก

ภายหลังในศตวรรษที่ 18 (ค.ศ. 1763) นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ เดอ ลากาย (De Lacaille) ได้ตัดแบ่งเป็นกลุ่มดาวย่อย ๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ (Carina) กลุ่มดาวท้ายเรือ (Puppis) กลุ่มดาวเข็มทิศ (Pyx) และกลุ่มดาวใบเรือ (Vela)

กลุ่มดาวนี้ปรากฏในท้องฟ้าซีกใต้ ที่อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวเรืออาร์โก