กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ

กลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้

กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้ที่อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวเรืออาร์โก วัตถุท้องฟ้าเด่น คือ ดาวคาโนปัส ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในท้องฟ้ายามค่ำคืน และดาวอีตากระดูกงูเรือ ดาวที่มีมวลสูง อยู่ ณ ใจกลางเนบิวลากระดูกงูเรือ (เอ็นจีซี 3372)

กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ (Carina)
กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Car
ชื่อคุณศัพท์: Carinae
สัญลักษณ์: กระดูกงู (ของเรืออาร์โก)
ไรต์แอสเซนชัน:9 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −60°
เนื้อที่:494 ตารางองศา (อันดับที่ 34)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
5
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวคาโนปัส (α Car)
(ความส่องสว่างปรากฏ = −0.7)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกแอลฟากระดูกงูเรือ
ฝนดาวตกอีตากระดูกงูเรือ
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวใบเรือ
กลุ่มดาวท้ายเรือ
กลุ่มดาวขาตั้งภาพ
กลุ่มดาวปลาบิน
กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน
กลุ่มดาวแมลงวัน
กลุ่มดาวคนครึ่งม้า
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +20° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนมีนาคม