กลุ่มดาวยูนิคอร์น

กลุ่มดาวยูนิคอร์น เป็นกลุ่มดาวจาง ๆ ที่ปรากฏเด่นชัดในคืนฤดูหนาว ล้อมรอบด้วยกลุ่มดาวนายพรานทางทิศตะวันตก, กลุ่มดาวคนคู่ทางทิศเหนือ, กลุ่มดาวหมาใหญ่ทางทิศใต้ และกลุ่มดาวงูไฮดราทางทิศตะวันออก นอกเหนือจากนี้ กลุ่มดาวอื่นที่อยู่ติดกัน คือ กลุ่มดาวหมาเล็ก, กลุ่มดาวกระต่ายป่า และกลุ่มดาวท้ายเรือ

กลุ่มดาวยูนิคอร์น (Monoceros)
กลุ่มดาวยูนิคอร์น
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Mon
ชื่อคุณศัพท์: Monocerotis
สัญลักษณ์: ยูนิคอร์น
ไรต์แอสเซนชัน:7.15 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −5.74°
เนื้อที่:482 ตารางองศา (อันดับที่ 35)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:α Monocerotis
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.93)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกยูนิคอร์นธันวาคม
ฝนดาวตกแอลฟายูนิคอร์น
กลุ่มดาวที่ติดกัน:
กลุ่มดาวหมาใหญ่
กลุ่มดาวหมาเล็ก
กลุ่มดาวคนคู่
กลุ่มดาวงูไฮดรา
กลุ่มดาวกระต่ายป่า
กลุ่มดาวนายพราน
กลุ่มดาวท้ายเรือ
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +75° ถึง −85°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกุมภาพันธ์