กลุ่มดาวหมาใหญ่

กลุ่มดาวหมาใหญ่ เป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของทอเลมี และยังเป็นกลุ่มดาวในรายการกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล เข้าใจว่าเป็นตัวแทนสุนัขของนายพรานโอไรออน (ดู กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวหมาเล็ก และกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อ) กลุ่มดาวหมาใหญ่มีดาวซีริอัส เป็นสมาชิกดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ากลางคืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมฤดูหนาว

กลุ่มดาวหมาใหญ่ (Canis Major)
กลุ่มดาวหมาใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: CMa
ชื่อคุณศัพท์: Canis Majoris
สัญลักษณ์: หมาตัวใหญ่
ไรต์แอสเซนชัน:7 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −20°
เนื้อที่:380 ตารางองศา (อันดับที่ 43)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
5
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวซีริอัส (α CMa)
(ความส่องสว่างปรากฏ = −1.46)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวยูนิคอร์น
กลุ่มดาวกระต่ายป่า
กลุ่มดาวนกเขา
กลุ่มดาวท้ายเรือ
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +60° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกุมภาพันธ์

รายชื่อดาวและความส่องสว่างปรากฏ

แก้
 • α CMa ความส่องสว่างปรากฏ -1.46
 • β CMa ความส่องสว่างปรากฏ 1.98
 • γ CMa ความส่องสว่างปรากฏ 4.11
 • δ CMa ความส่องสว่างปรากฏ 1.83
 • ε CMa ความส่องสว่างปรากฏ 1.50
 • ζ CMa ความส่องสว่างปรากฏ 3.02
 • η CMa ความส่องสว่างปรากฏ 2.45
 • θ CMa ความส่องสว่างปรากฏ 4.08
 • ι CMa ความส่องสว่างปรากฏ 4.36
 • κ CMa ความส่องสว่างปรากฏ 3.50
 • λ CMa ความส่องสว่างปรากฏ 4.47
 • π CMa ความส่องสว่างปรากฏ 4.66
 • σ CMa ความส่องสว่างปรากฏ 3.41
 • τ CMa ความส่องสว่างปรากฏ 4.37
 • ω CMa ความส่องสว่างปรากฏ 4.01
 • VY CMa ความส่องสว่างปรากฏ 7.96 (แปรแสงได้ระหว่าง 6.5-9.6)
 • EZ CMa ความส่องสว่างปรากฏ 6.71-6.95