กลุ่มดาวกระต่ายป่า

กลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้


สำหรับ Lepus ในความหมายอื่น ดูที่: กระต่ายป่า

กลุ่มดาวกระต่ายป่า (Lepus)
กลุ่มดาวกระต่ายป่า
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Lep
ชื่อคุณศัพท์: Leporis
สัญลักษณ์: กระต่ายป่า
ไรต์แอสเซนชัน:6 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −20°
เนื้อที่:290 ตารางองศา (อันดับที่ 51)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
2
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวอาร์เนบ
(ความส่องสว่างปรากฏ = 2.58)
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวสิ่ว
กลุ่มดาวนกเขา
กลุ่มดาวแม่น้ำ
กลุ่มดาวหมาใหญ่
กลุ่มดาวยูนิคอร์น
กลุ่มดาวนายพราน
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +60° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนมกราคม

กลุ่มดาวกระต่ายป่า เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ทางใต้ของกลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มในรายการของทอเลมี และยังเป็นกลุ่มดาวในรายชื่อกลุ่มดาวสมัยใหม่ 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล