ในทางดาราศาสตร์ เดคลิเนชัน (อังกฤษ: declination, dec) เป็นหนึ่งในสองพิกัดในการกำหนดตำแหน่งบนทรงกลมฟ้า พิกัดอีกตัวที่เหลือคือไรต์แอสเซนชัน เดคลิเนชัน เปรียบได้กับละติจูด วัดเป็นองศาเหนือจากเส้นศูนย์สูตรฟ้า ดังนั้นจุดบนฟ้าที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรฟ้าจะมีค่าเดคลิเนชันเป็นบวก ในขณะที่จุดที่อยู่ข้างใต้จะมีค่าเป็นลบ

  • จุดที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้า มีค่าเดคลิเนชัน 0°
  • จุดที่อยู่เหนือขั้วโลกเหนือ มีค่าเดคลิเนชัน +90°
  • จุดที่อยู่เหนือขั้วโลกใต้ มีค่าเดคลิเนชัน −90°