กลุ่มดาวแม่น้ำ (อังกฤษ: Eridanus) เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 6 ในกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล และเป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของทอเลมี

กลุ่มดาวแม่น้ำ (Eridanus)
กลุ่มดาวแม่น้ำ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Eri
ชื่อคุณศัพท์: Eridani
สัญลักษณ์: แม่น้ำ
ไรต์แอสเซนชัน:3.25 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −29°
เนื้อที่:1,138 ตารางองศา (อันดับที่ 6)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
4
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวอะเคอร์นาร์ (α Eri)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 0.46)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวซีตัส
กลุ่มดาวเตาหลอม
กลุ่มดาวนกฟีนิกซ์
กลุ่มดาวนาฬิกา
กลุ่มดาวสิ่ว
กลุ่มดาวกระต่ายป่า
กลุ่มดาวนายพราน
กลุ่มดาววัว
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +32° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนธันวาคม

กลุ่มดาวแม่น้ำมีดาวฤกษ์สว่างดวงหนึ่งที่ปลายสุดทางทิศใต้ ชื่อว่า ดาวอะเคอร์นาร์ (α Eri) จัดเป็นดาวที่มีความแป้นมากที่สุดดวงหนึ่ง การวัดรูปร่างด้วยเครื่องมือทางดาราศาสตร์พบว่าความยาวตามแนวเส้นศูนย์สูตรของดาว ยาวกว่าความยาวตามแนวขั้วราว 50% ซึงเป็นผลจากการที่ดาวอะเคอร์นาร์หมุนรอบตัวเองเร็วมาก