กลุ่มดาวเข็มทิศ

กลุ่มดาวเข็มทิศ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ ตั้งชื่อโดยนิโกลา-ลุย เดอ ลากาย ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 เดิมชื่อ Pyxis Nautica ปัจจุบันส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าแทนเข็มทิศของกลุ่มดาวเรืออาร์โก แม้จะเชื่อว่ากรีกโบราณไม่ได้ใช้เข็มทิศในการเดินเรือ

กลุ่มดาวเข็มทิศ (Pyxis)
กลุ่มดาวเข็มทิศ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Pyx
ชื่อคุณศัพท์: Pyxidis
สัญลักษณ์: กล่องเข็มทิศ
ไรต์แอสเซนชัน:9 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −30°
เนื้อที่:221 ตารางองศา (อันดับที่ 65)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:α Pyx
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.68)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวงูไฮดรา
กลุ่มดาวท้ายเรือ
กลุ่มดาวใบเรือ
กลุ่มดาวเครื่องสูบลม
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +50° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนมีนาคม