กลุ่มดาวซีตัส หรือ กลุ่มดาววาฬ เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้ หนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของทอเลมี และยังเป็นกลุ่มดาวในรายการกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ในเทพปกรณัมกรีก กลุ่มดาวนี้แทนวาฬหรือสัตว์ทะเลร้าย อยู่ในบริเวณที่เรียกกันว่าทะเลท้องฟ้า ซึ่งได้ชื่อมาจากการที่กลุ่มดาวหลายกลุ่มในบริเวณนี้มีชื่อเกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ กลุ่มดาวปลา และกลุ่มดาวแม่น้ำ

กลุ่มดาวซีตัส (Cetus)
กลุ่มดาวซีตัส
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Cet
ชื่อคุณศัพท์: Ceti
สัญลักษณ์: วาฬ หรือ สัตว์ทะเลร้าย
ไรต์แอสเซนชัน:1.42 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −11.35°
เนื้อที่:1,231 ตารางองศา (อันดับที่ 4)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
3
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวเดเนบไคทอส (β Cet)†
(ความส่องสว่างปรากฏ = 2.04)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกซีตัสตุลาคม
ฝนดาวตกอีตาซีตัส
ฝนดาวตกโอไมครอนซีตัส
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวแกะ
กลุ่มดาวปลา
กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ
กลุ่มดาวช่างแกะสลัก
กลุ่มดาวเตาหลอม
กลุ่มดาวแม่น้ำ
กลุ่มดาววัว
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +70° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนพฤศจิกายน
หมายเหตุ:ดาวไมรา (ο Cet) มีโชติมาตร 2.0 ขณะสว่างที่สุด

ดูเพิ่ม แก้

  • WHL0137-LS (ดาวเอเรนเดล) ดาวฤกษ์ที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยพบจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวซีตัส