กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ

พิกัด: Sky map 23h 00m 00s, −15° 00′ 00″

กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ หรือ กลุ่มดาวกุมภ์ (♒) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีในแนวเส้นสุริยวิถีซึ่งเป็นที่รู้จักมาช้านานกลุ่มหนึ่ง กลุ่มดาวนี้อยู่ในบริเวณที่เรียกกันว่าทะเลท้องฟ้า ซึ่งได้ชื่อมาจากการที่กลุ่มดาวหลายกลุ่มในบริเวณนี้มีชื่อเกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น กลุ่มดาววาฬ กลุ่มดาวปลา กลุ่มดาวแม่น้ำ เป็นต้น บางครั้งสายน้ำของกลุ่มดาวแม่น้ำจะถูกวาดราวกับว่าไหลออกจากหม้อน้ำ (คนโท) ของกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ

กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (Aquarius)
กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Aqr
ชื่อคุณศัพท์: Aquarii
สัญลักษณ์: คนแบกหม้อน้ำ
ไรต์แอสเซนชัน:23 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: 23.7348494127338482933941292298034-4.733838282727333272848393922984483827273849494037374°
เนื้อที่:980 ตารางองศา (อันดับที่ 10)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
2
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวซาดาลซัด (β Aqr)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 2.9)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกคนแบกหม้อน้ำมีนาคม
ฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ (4 พฤษภาคม)
ฝนดาวตกเดลตาคนแบกหม้อน้ำ (28 มิถุนายน)
ฝนดาวตกไอโอตาคนแบกหม้อน้ำ
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวปลา
กลุ่มดาวม้าบิน
กลุ่มดาวม้าแกลบ
กลุ่มดาวโลมา
กลุ่มดาวนกอินทรี
กลุ่มดาวแพะทะเล
กลุ่มดาวปลาใต้
กลุ่มดาวช่างแกะสลัก
กลุ่มดาวซีตัส
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +65° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนตุลาคม
กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ เมื่อมองจากท้องฟ้าจริง