กลุ่มดาวนกอินทรี

กลุ่มดาวนกอินทรี เป็นกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งในจำนวนกลุ่มดาว 48 กลุ่มในรายการของทอเลมี (Ptolemy) และยังเป็นกลุ่มดาวในรายการกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล กลุ่มดาวนี้วางตัวอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้า ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวนี้คือดาวตานกอินทรี (Altair) ซึ่งเป็นจุดยอดจุดหนึ่งของ "สามเหลี่ยมฤดูร้อน"

กลุ่มดาวนกอินทรี (Aquila)
กลุ่มดาวนกอินทรี
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Aql
ชื่อคุณศัพท์: Aquilae
สัญลักษณ์: นกอินทรี
ไรต์แอสเซนชัน:20 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: +5°
เนื้อที่:652 ตารางองศา (อันดับที่ 22)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
3
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวตานกอินทรี (α Aql)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 0.77)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกนกอินทรีมิถุนายน
ฝนดาวตกเอปไซลอนนกอินทรี
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวลูกศร
กลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส
กลุ่มดาวคนแบกงู
กลุ่มดาวงู
กลุ่มดาวโล่
กลุ่มดาวคนยิงธนู
กลุ่มดาวแพะทะเล
กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ
กลุ่มดาวโลมา
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +85° ถึง −75°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนสิงหาคม

รายชื่อดาวและความส่องสว่างปรากฏ

แก้
 • ดาวอัลแทร์ความส่องสว่างปรากฏ 0.77
 • ดาวอัลเซน ความส่องสว่างปรากฏ 3.71
 • ดาวทาราซาด ความส่องสว่างปรากฏ 2.71
 • ดาวเดเนบโบแคบ ความส่องสว่างปรากฏ 3.37
 • ดาวเดเนบโบแคบออสตราลิส ความส่องสว่างปรากฏ 4.03
 • ζ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 2.98
 • η Aql ความส่องสว่างปรากฏ 3.5-4.4
 • θ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 3.26
 • ι Apl ความส่องสว่างปรากฏ 4.35
 • κ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 4.93
 • λ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 3.43
 • μ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 4.45
 • ν Aql ความส่องสว่างปรากฏ 4.69
 • χ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 4.72
 • ο Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.12
 • π Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.72
 • ρ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 4.94
 • σ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.18
 • τ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.51
 • υ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.89
 • φ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.29
 • χ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.28
 • ψ Aql ความส่องสว่างปรากฏ 6.25
 • 31 Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.16
 • 35 Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.79
 • 27 Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.46
 • 36 Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.05
 • 26 Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.00
 • 14 Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.42
 • 15 Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.41
 • 12 Aql ความส่องสว่างปรากฏ 4.03
 • 71 Aql ความส่องสว่างปรากฏ 4.31
 • 28 Aql ความส่องสว่างปรากฏ 5.53


พิกัด:   20h 00m 00s, +05° 00′ 00″