กลุ่มดาวม้าแกลบ

กลุ่มดาวม้าแกลบ เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในท้องฟ้า รองจากกลุ่มดาวกางเขนใต้ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของทอเลมี

กลุ่มดาวม้าแกลบ (Equuleus)
กลุ่มดาวม้าแกลบ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Equ
ชื่อคุณศัพท์: Equulei
สัญลักษณ์: ม้าแกลบ
ไรต์แอสเซนชัน:21 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: 10°
เนื้อที่:72 ตารางองศา (อันดับที่ 87)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
ไม่มี
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:α Equ
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.92)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ
กลุ่มดาวโลมา
กลุ่มดาวม้าบิน
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −80°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกันยายน