กลุ่มดาวแพะทะเล

กลุ่มดาวแพะทะเล หรือ กลุ่มดาวมังกร (♑) เป็นกลุ่มดาวหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศี กลุ่มดาวนี้อยู่ในบริเวณที่เรียกกันว่าทะเลท้องฟ้า ซึ่งได้ชื่อมาจากการที่กลุ่มดาวหลายกลุ่มในบริเวณนี้มีชื่อเกี่ยวข้องกับน้ำ กลุ่มดาวแพะทะเลเป็นกลุ่มดาวหนึ่งในรายชื่อ 48 กลุ่มดาวของทอเลมี ล้อมรอบด้วย กลุ่มดาวนกอินทรี กลุ่มดาวคนยิงธนู กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์ กลุ่มดาวปลาใต้ และ กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ

กลุ่มดาวแพะทะเล (Capricornus)
กลุ่มดาวแพะทะเล
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Cap
ชื่อคุณศัพท์: Capricorni
สัญลักษณ์: แพะทะเล
ไรต์แอสเซนชัน:21 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −20°
เนื้อที่:414 ตารางองศา (อันดับที่ 40)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
1
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวเดเนบอัลเจดี (δ Cap)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 2.97)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกแอลฟาแพะทะเล
ฝนดาวตกคายแพะทะเล
ฝนดาวตกซิกมาแพะทะเล
ฝนดาวตกเทาแพะทะเล
ฝนดาวตกแพะทะเล-คนยิงธนู
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ
กลุ่มดาวนกอินทรี
กลุ่มดาวคนยิงธนู
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์
กลุ่มดาวปลาใต้
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +60° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกันยายน